lu.se

Person

Jag är doktorand i engelsk litteratur. Min avhandling behandlar omarbetningar av Shakespeares tragedier i engelskspråkig dramatik från sent 1900- och tidigt 2000-tal ur ett genusperspektiv.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum
  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Mette Hildeman Sjölin

Forskare
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mette.hildeman_sjolinenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20