lu.se

Person

Fil. dr. i konsthistoria och visuella studier, fil. mag. i historia samt fil. mag. i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Forskning

Om forskningen

Jag disputerade i februari 2013 med min avhandling Impure Vision: American staged art photography of the 1970s. I avhandlingen undersöker jag det paradigmskifte som skedde mellan modernism och postmodernism när det gällde idéer kring relationen mellan fotografiet och verkligheten.

Sedan 2013 arbetar jag som universitetslektor på kandidatprogrammet Digitala kulturer, både på teoretiska och mer praktiskt inriktade kurser. Min teoretiskt inriktade undervisning är centrerad till teoribildningar kring teknologi och deras implementering, återspegling och inverkan på det omgivande samhället och kulturen.

Jag har tre parallella forskningsintressen: förutom min fotografiforskning utforskar jag biohackerrörelsen och rörelsens inverkan på publik förståelse av biologivetenskap, den mänskliga kroppen och kunskapsgenererande miljöer i ett digitalt samhälle och en digital kultur. Jag driver också ett forskningsprojekt om hälsoångest i den digitala kulturen.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (11 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Lärare på kandidatprogrammet Digitala kulturer.

Kursansvarig för magisterkursen Nya teoretiska perspektiv på den fotografiska bilden

Moa Petersén

Universitetslektor
Avdelningen för digitala kulturer
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post moa.petersenkultur.luse

Telefon 046–222 09 50

Mobil 070–488 44 81

Rum C429

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30