lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (9 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Nils-Arvid Bringéus

Professor emeritus
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post nils-arvid.bringeuskultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30