lu.se

Person

Mitt namn är egentligen Olle Blomberg men av outgrundliga IT-/adminstrationsskäl så måste namnet som visas här överensstämma med vad Skatteverket kallar mig.

Jag doktorerade 2013 vid Edinburghs universitet med en avhandling om kollektiv handling och social kognition. Framför allt är jag intresserad av handlingsfilosofi, moralpsykologi, social ontologi och kollektiv intentionalitet (inklusive gemensamt och kollektivt ansvar). Jag är även intresserad av kognitions- och samhällsvetenskapernas filosofi.

Jag har magisterexamina i kognitionsvetenskap samt praktisk filosofi från Linköpings universitet.

Forskning

Om forskningen

Philosophy of action; collective intentionality; social cognition; social ontology

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Olof Blomberg

Forskare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post olof.blombergfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar