lu.se

Person

Stipendiat vid Fonds Ricœur 2009/2010, medlem av forskargruppen Dialogue et conversion vid Institut Catholique, Paris, 2009-2013. Forskningsintressen: religiös mångfald, religion och politik, frågor om subjektivitet med inriktning på Derrida, Irigaray och Lévinas

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (15 st)
Bokkapitel (15 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (12 st)
Tidningsartiklar (9 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Deputy director för internationella relationer, nät-tidskriften Logoi.ph (open access). Gästföreläsare vid universitet i Canada, Frankrike, Italien och Kina.

Patrik Fridlund

Docent, universitetslektor
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post patrik.fridlundctr.luse

Telefon 046–222 90 51

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30