lu.se

Patrik Sonestad

Systemansvarig för den LU-gemensamma tjänsten LUMac och även avdelningsansvarig för avdelningen för Bokhistoria.
Tidigare musikvetare och musikeraspirant som bytte bana och blev IT-nisse istället.

Innehållsansvarig: Patrik Sonestad
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-12-15

Patrik Sonestad

Kontaktinformation

Patrik Sonestad
Systemadministratör
IT-enheten

E-post

Fax 046–222 32 19

Rum Wrangel: 031

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20