lu.se

Person

Patrik Sonestad

Systemadministratör
IT-enheten, HT

Lärare
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post patrik.sonestadht.luse

Telefon 046–222 64 95

Rum LUX:C229

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (systemadministratör)
Helgonavägen 3, Lund (lärare)

Postadress
Box 201, 221 00, Lund (systemadministratör)
Box 192, 221 00, Lund (lärare)

Internpost hämtställe
20 (systemadministratör)
30 (lärare)

Länk