lu.se

Person

Lärare i museologi och modevetenskap.

2010 disputerade jag i textilvetenskap, Uppsala universitet. Som doktorand hörde jag till Nordiska museets forskarskola.

Min forskning har koncentrerats till mode- och dräkthistoria och sambandet mellan materiella faktorer, arbetsorganisation inom produktionen och modets utveckling. Nyfikenheten på vad som döljer sig bakom ytan har tillsammans med mina tekniska kunskaper lett mig in på klädernas tillverkningstekniker, både förindustriella och industriella samt möjligheterna att använda föremål som källa. Jag arbetar också med frågor som rör textilt arbete och kön.

Mina två pågående projekt undersöker sömnads- och konstruktionstekniker och klädsömmerskor i Sverige 1780-1840. Jag är knuten till forskningsprojektet Fashioning the Early Modern: Creativity and Innovation in Europe, 1500-1800.

Jag har tidigare arbetat som intendent på Textilmuseet, Borås och är medlem i museinätverken Dragtpuljen och ICOM Costume Committee.

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (4 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2010 har jag arbetat med att utveckla modevetenskap som undervisningsämne vid institutionen.

Jag är programkoordinator för kandidatprogrammet i modevetenskap och ansvarig för Modevetenskapliga seminariet.

2011 tilldelades jag Cliopriset för min dräkthistoriska forskning.

Pernilla Rasmussen

Universitetslektor
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Lärare
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post pernilla.rasmussenkultur.luse

Telefon 046–222 83 93

Rum
C:448 (universitetslektor)
LUX:C448 (lärare)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar