lu.se

Person

Forskning

Som postdoktoral forskare arbetar jag för närvarande med två olika projekt: det ena i förlängningen av mitt intresse för den romantiska litteraturen i Europa, det andra med fokus på skärningspunkten mellan ekonomi, estetik och arbetsteori.

Den första studien behandlar John Keats diktning med särskilt avseende på frågan om plats och poesi. Två artiklar på detta ämne, ”Keats, Ecocriticism and the Poetics of Place” (Studies in Romanticism) samt ”Keats and The Non-Place of Eros: On the Logic of Flowers and Bees” (Romantik. Journal forthe Study of Romanticisms), inväntar publicering under 2017.

Den andra undersöker idén om den statsstödde författarens verksamhet, mellan arbete och någonting annat, i de nordiska länderna under perioden 1946–2013. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Lunds universitet och Centrum för kulturpolitisk forskning vid Borås högskola.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (6 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Barnlitteratur och Litteraturvetenskap

Peter Henning

Studievägledare
Litteraturvetenskap
Barnlitteratur
Språk- och litteraturcentrum

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post peter.henninglitt.luse

Telefon 046–222 84 74

Rum SOL:H232A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Mån 11-12

Besökstider

Mån 10-11