lu.se

Person

Jag disputerade 2012 i kognitionsvetenskap och har sedan dess varit gästforskare vid Max Planck Institute for Psycholinguistics och i Humanistlaboratoriet i Lund, samt post-doc vid IT-Universitetet i Köpenhamn. Jag är framför allt intresserad av ögonrörelsemätning och metodfrågor kring detta samt statistisk analys.

Forskning

Om forskningen

Min forskning har tidigare haft en psykolingvistisk inriktning, med fokus på den visuella kontextens roll för vår språkförmåga. Sedan dess har forskningen glidit över i att mer handla om metodologiska frågor inom ögonrörelsemätning, och de perceptuella och experimentella konsekvenserna av olika mätmetoder och mätfel.

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (23 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (28 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Richard Andersson

Tidigare medarbetare vid Filosofiska institutionen, Humanistlaboratoriet.

Richard Andersson kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar