lu.se

Person

Sedan 2012 är jag knuten till Institutionen för utbildningsvetenskap och arbetar som utbildningschef på ämneslärarutbildningen.

Forskning

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Under min tid som RQ08-forskare i kyrkohistoria vid CTR(2009-2011) är jag tjänstledig från mitt lektorat i religionsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Jag deltar för närvarande i LU:s Academic Traineeship 2. Sedan 2009 ingår jag som representant för CTR, i Kursplanegrupp för gemensam lärarutbildning i samarbete mellan Högskolan Kristianstad och Lunds universitet.

Sinikka Neuhaus

Utbildningschef, biträdande prefekt
Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetslektor
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Rum MNO:308A

Besöksadress Sölvegatan 16, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Box 882, 251 08 Helsingborg (biträdande prefekt)

Internpost hämtställe 11