lu.se

Person

Sedan 2012 är jag knuten till Institutionen för utbildningsvetenskap och arbetar som utbildningschef på ämneslärarutbildningen.

Forskning

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Under min tid som RQ08-forskare i kyrkohistoria vid CTR(2009-2011) är jag tjänstledig från mitt lektorat i religionsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Jag deltar för närvarande i LU:s Academic Traineeship 2. Sedan 2009 ingår jag som representant för CTR, i Kursplanegrupp för gemensam lärarutbildning i samarbete mellan Högskolan Kristianstad och Lunds universitet.

Sinikka Neuhaus

Utbildningschef, biträdande prefekt
Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetslektor
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Rum M308A

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Universitetsplatsen 2, plan C4 och C5 (admin.), Helsingborg (biträdande prefekt)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Box 882, 251 08 Helsingborg (biträdande prefekt)

Internpost hämtställe 11