lu.se

Person

Undervisar, handleder och examinerar i mediehistoria, på journalistutbildningen och i MKV.

Blev 2012 fil dr i mediehistoria med avhandlingen Att skapa en konsument. Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen.
I avhandlingen skriver jag om konsumenttidningen Råd & Rön och dess utveckling under de dryga 50 år den har givits ut och hur tidningen har påverkats av olika faktorer – synen på konsumtion, hemmafruns försvinnande och statens inflytande, bland annat.

Efter avhandlingen ligger forskningsfokus fortsatt på konsumentjournalistik och konsumentupplysning.

Jag har tidigare pluggat i Lund – fil mag litteraturvetenskap med pressvetenskaplig inriktning – och i Göteborg – högskoleexamen i journalistik – treårig journalistutbildning. Och jag har tidigare arbetat som journalist på olika dags- och veckotidningar.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Sophie Elsässer

Universitetslektor
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sophie.elsasserkom.luse

Telefon 046–222 84 89

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20