lu.se

Person

Forskare i teoretisk filosofi. Intresseområden är framför allt logik, metafysik och vetenskapsteori, och då särskilt fysikens och matematikens filosofi.

Jag är en passionerad förespråkare för att filosofi, så långt som möjligt, bör bedrivas på vetenskapligt sätt, utan användande av intuitioner eller vaga representationer.Detta gör att jag också anser att den mesta filosofi som bedrivs numera är meningslös.

Jag undervisar även i filosofisk logik.

Forskning

Om forskningen

I huvudsak användandet av matematiska modeller för att angripa traditionella filosofiska problem, i ett försök att bringa större klarhet i dessa.

Jag är ett stort fan av användandet av kategoriteori inom filosofi och vetenskap.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (2 st)
Recensioner (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Staffan Angere

Forskare
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post staffan.angerefil.luse

Telefon 046–222 78 59

Rum LUX:B553

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30