lu.se

Person

Stefan Eklöf Amirell var forskare vid Historiska institutionen, finansierad av ett treårigt projektstöd från Riksbankens Jubileumsfond mellan 2013 och 2016. Han är sedan december 2016 verksam vid Linnéuniversitetet; se https://lnu.se/personal/stefan.amirell/.

Forskning

Om forskningen

Suveränitet och bekämpningen av sjöröveri i Sydöstasien, 1870–1970

Sjöröveri antas vanligen i princip ha försvunnit från världens hav mot slutet av 1800-talet. På flera håll i Asien, inklusive östra Indonesien, södra Filippinerna, Tonkinbukten (Vietnam), Sydkinesiska sjön och Malackasundet, fortsatte dock pirater att utgöra ett stort problem under olika delar av perioden 1870-1970. Baserat på opublicerade arkivkällor från olika länder i Europa, Asien och USA undersöker projektet dessa fem fall av modernt sjöröveri för att förklara varför de uppstod och hur de olika inblandade länderna agerade för att få bukt med problemen. Särskild uppmärksamhet ägnas begreppet suveränitet, eftersom det är nödvändigt för att en modern stat ska erkännas som suverän av andra stater att den kan kontrollera våld utgående från dess territorium. I de studerade fallen hade piraterna emellertid ofta sina landbaser i ett land medan deras aktiviteter utfördes i ett annat och/eller riktades mot ett annat lands medborgare. Följaktligen ledde ansträngningarna för att sätta stopp för sjöröveriet ofta till dispyter över nationell suveränitet och till nya nationella gränsdragningar till lands och till sjöss, liksom även till regelrätt kolonisation. Genom att fokusera på sambandet mellan sjöröveri och suveränitet syftar projektet till att sprida nytt ljus över hur det moderna statssystemets globala utveckling, liksom att bidra med med ett fördjupat historiskt perspektiv på dagens piratproblem i världen.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (19 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (1 st)

Stefan Eklöf Amirell

Tidigare medarbetare vid Historiska institutionen.

Stefan Eklöf Amirell kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar