lu.se

Person

född 1972, fil. mag., ekon. mag., doktorand i engelsk litteratur, lärare i att skriva science fiction och fantasy vid Författarskolan.

I min avhandling undersöker jag hur fantasylitteratur tillåter olika sorters förhållanden mellan miljöer och personer, och vad detta kan säga oss om såväl genren som enskilda verk. Jag granskar bland annat fantasykartor, gränser som skiljer olika verkligheter åt, förhållandet mellan natur och kultur i stadslandskap och den direkta kopplingen mellan härskare och deras riken.

I allmänhet intresserar jag mig hur förståelsen av ett litterärt verk kan förändras av att man tittar på dess miljöer på samma sätt som man betraktar dess karaktärer, framför allt inom fantastisk litteratur (främst fantasy och science fiction).

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (2 st)
Konferensbidrag (8 st)
Recensioner (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

- Ansvarig för sektionen för engelskspråkig fantasy vid The International Conference on the Fantastic in the Arts (www.iafa.org), där jag presenterat konferensbidrag årligen sedan 1998.

- Frilansande fantasyspecialist för nuvarande Forma Books AB sedan 2002.

- Frilansande fantasyföreläsare sedan 1994.

(Fullständigt CV och publikationslista på min webbplats.)

Stefan Ekman

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Stefan Ekman kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar