lu.se

Person

född 1958, teol. dr, professor i praktisk teologi.

Mitt främsta forskningsintresse är kyrkolivet under europeisk medeltid: gudstjänster av olika slag, predikan, helgonkult, klosterliv, bibeltolkning, teologiskt tänkande, kyrkobyggnader och deras symbolik, diktning och konst. Då en del av de texter jag har arbetat med har varit outgivna har jag också fått ägna mig åt handskriftsstudier och kritisk textutgivning - en nödvändighet som snabbt blev en passion.

Medeltidsstudier kräver samarbete mellan många olika ämnen; därför driver jag ett tvärvetenskapligt medeltidsseminarium som heter Academia Lundensis Medii Aevi (ALMA).

Eftersom majoriteten av mina studenter utbildar sig till präster, ägnar jag mig i min undervisning och handledning till största delen åt nutida kyrkoliv med särskilt fokus på Svenska kyrkan. I linje med detta ligger också mitt redaktörskap för årsboken Svenskt gudstjänstliv (grundad 1926) och mitt engagemang i Zettervallinstitutet för kyrkobyggnadsfrågor.

Forskning

Om forskningen

För närvarande handlar min forskning om augustinorden i Danmark på medeltiden, med särskilt fokus på Dalby kloster, samt dopet i teori och praktik under 1100- och 1200-talen. Jag håller nära kontakt med forskningen om medeltida predikan och om Heliga Birgitta och birgittinorden och planerar ett större forskningsprojekt om predikningar och predikan i Vadstena kloster på 1400-talet. Jag har även utgåvor av medeltida texter på gång.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (15 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (34 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Konferensbidrag (5 st)
Recensioner (41 st)
Tidningsartiklar (10 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Stephan Borgehammar

Professor
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post stephan.borgehammarctr.luse

Telefon 046–222 46 98

Mobil 070–587 35 94

Rum LUX:B414

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30