lu.se

Person

Jag arbetar som supporttekniker vid IT-enheten, men har även administrativa uppdrag som IT-nära systemförvaltare.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Susanna Björverud

IT-tekniker, IT-systemförvaltare
IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post susanna.bjorverudht.luse

Telefon 046–222 32 30

Rum SOL:B111

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20