lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Susanna Karlsson

Forskare
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post susanna.karlssonnordlund.luse

Rum SOL:L306

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20