lu.se

Person

Jag forskar just nu i följande projekt:
* Exotiska vokaler i svenska - en artikulografisk studie av palatala vokaler (VR)
* Estlandssvenskans språkstruktur (ESST) (VR)

Jag ansvarar för artikulograferna AG500 och AG501 i Humanistlaboratoriet

Jag undervisar på ett flertal kursmoment, bl.a.
* Fonetik del 1 och del 2 (på logopediprogrammet)
* Fonetik (del av audiologisk grundkurs II på audiologiprogrammet)
* Talkommunikation: Fonetikens grunder
* Introduktion till akustisk analys
* Inspelningsteknik
* Talproduktion: Teori och experiment
* Svenskans fonetiska geografi
* Experimentell fonetik
* Produktions- och perceptionsteori
* Prosodi

Även om det kanske inte uppdaterats till höger i menyn har jag flyttat från mitt gamla tjänsterum SOL:H527 till SOL:L407A.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen:

Olika slags fonetisk variation, såsom (1) dialektal variation i svenska och andra språk, (2) paralingvistisk variation som ålder, känslor, attityder och hälsotillstånd, och (3) fonetisk variation i människa-djur-kommunikation. Jag är just nu speciellt intresserad av:

• Dialektal variation: I forskningsprojekten SweDia 2000 and SIMULEKT har jag haft utmärkt möjlighet att studera svensk dialektal variation.

• Talarålder: ett paralingvistisk och talar-specifikt drag som alltid finns närvarande i tal. Jag är intresserad av mänsklig perception, akustisk analys, automatisk igenkänning och simulering (syntes) av talarålder.

• Estlandssvenska talas fortfarande av en handfull talare i Estland och Sverige. Jag vill hjälpa till med dokumentation och analys av dessa idag nästan utdöda dialekter.

• Svenskans långa vokaler och hur de artikuleras i olika dialekter. I projektet Exotiska vokaler i svenska - en artikulografisk studie av palatala vokaler [VOKART] undersöker jag just nu regional variation i vokalartikulation med hjälpa av Humanistlaboratoriets artikulograf AG500. Bl.a. tittar vi på hur det så kallade Viby-i uttalas i svenska dialekter.

• Katt-katt och katt-människa-kommunikation. Jag är intresserad av vilka ljud katter använder i sin vokala kommunikation med andra katter eller oss människor och hur dessa ljud kan kombineras och varieras (och hur vi människor förnimmer/uppfattar dem.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (55 st)
Working papers (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

• Styrelseledamot i Lyssnande Lund. Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet (2011-)

Susanne Schötz

Docent
Fonetik
Språk- och litteraturcentrum

Forskare, skyddsombud
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post susanne.schotzmed.luse

Rum SOL:L407a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk