lu.se

Person

Jag, Sven-Åke Selander (f. 1934), TD i praktisk teologi 1973 och FD i pedagogik 1986, har varit universitetslektor vid Lärarhögskolan i Malmö, Lunds universitet 1968, utnämnd professor i didaktik vid Oslo universitet 1991, professor i kyrkovetenskap i Lund 1992, professor em 1999, TD h.c. Åbo 2005, medlem i Hungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1993, korresponderande medlem i Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand, 2005.

Böcker

”Den nya sången”. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige. Akad.avh. Bibliotheca Theol. Pract. 28. Lund: CWK Gleerup Bokförlag,1973

Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen. Fleninge 1820–1920. Akad. avh. Uppsala: Erene, 1986 [Även i Årsböcker i svensk undervisningshistoria 86, 1986]

Om psalmer och visor 1937–1986. Tilläggtill: Allan Arvastson, Den svenska psalmen. Lund: Arcus, 1995

Argument – ansvar – vision. Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift. Årsbok Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift 2003. Lund: Arcus, 2003.

Forskning

Om forskningen

Min forskning rör i huvudsak områdena hymnologi, didaktik/religionspedagogik och rättsteologi. Jag har bl.a. lett de internordiska nätverksprojekten "Luthers påskpredikan i Norden" (Forskningsprogrammet Norden och Europa, Nordiska Ministerrådet) och "Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv" (Nordisk samarbetsfond för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning NOS-HS). Medarbetat i det internordiska nätverksprojektet "Religion, etik og ret i de nordiske samfund". Genomfört undersökningar kring Lunds stifts historia och aktuella situation (Selander 2003, 2007, 2012).
Aktuella projekt i dag är särskilt problem kring förhållandet mellan psalmdiktning och kultur, särskilt med hänvisning till språk, vidare förhållandet mellan psalmsång och folklig tradition i historia och nutid.

Publikationer

Böcker (14 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (21 st)
Bokkapitel (29 st)
Konferensbidrag (6 st)
Rapporter (6 st)
Recensioner (29 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Flera uppdrag som fakultetsopponent i Uppsala, Åbo, Roskilde, Oslo och Trondheim. Uppdrag för utvärdering av teologisk akademisk utbildning i Norge, Finland, Estland och Lettland. Redaktör för årsboken Svenskt gudstjänstliv 1999-2010, numera medlem i redaktionsgruppen. Ordförande för nätverket för hymnologisk forskning i Norden, NORDHYMN t.o.m. 2012. Deltagit i utvärderingsprojekt för utvärdering av församlingssammanläggningar i Lunds stift 2007-2008.

Sven-Åke Selander

Professor emeritus
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sven-ake.selanderctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30