lu.se

Person

Jag heter Tom O’Dell och är professor i etnologi. Just nu bedriver jag ett projekt tillsammans med Robert Willim som undersöker hur etnografi används utanför universitetet. Framför allt studerar Robert och jag etnografi som ett uttrycks form i konst världen och som en uppsättning undersöknings metoder i näringslivet. Min tidigare forskning har fokuserat på tre huvud områden:

1) Kopplingen mellan kultur och ekonomi. I samband med detta har jag studerat turismen och upplevelse ekonomin. Bland annat har jag publicerat boken Spas and the Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses.

2) Mobilitet och dess betydelse i det moderna samhället. Här har jag studerat allt från turismen till folks daglig pendlig mellan arbetet och hemmet.

3) Transnationella kulturella processer. I samband med detta tema har jag framför allt studerat Amerikaniseringen av Sverige. Min doktorsavhandlingen publicerades 1997 och hette, Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden.

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (7 st)
Artiklar (23 st)
Bokkapitel (34 st)
Konferensbidrag (37 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Thomas O'Dell

Professor
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.odellkultur.luse

Telefon 046–222 76 87

Rum LUX:C416

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30