lu.se

Person

Disp.1993 (om R. M Hare); docent -02; prof. -08 i praktisk filosofi sedan 2014 "acting chair. 2010-13 finansierade VR mitt projekt - "Om våra Goda skäl", som undersökte begreppen värde och skäl. Projektet mynnade bl. a. ut i boken – Personal Value (OUP 2011). 2004-2010 var jag co-editor för Ethical Theory and Moral Practice; medlem av the Review Board för Wiley-Blackwell's International Encyclopedia of Ethics, och med i "editorial boards" för 4 facktidskrifter. VT-13 var jag visiting fellow vid St Andrews. Sep 2015 valdes jag in i Academia Europaea. 2017 accepterades 4 arbeten: en artikel om värde (Philosophical Quarterly 2018), en om moraliska framsteg (Ethical Theory and Moral Practice), om en ny typ av metaetisk teori (Dec 2017 Les Ateliers del'éthique) samt en encyclopediartikel (Willey Blackwells). Gästföredrag 2017 i Paris, Krakow, Tartu samt Wien..

Forskning

Om forskningen

Mina arbeten har främst gällt analyser av värde och skäl. Håller dock nu på med ett metaetiskt arbete. Några färska arbeten: * Locating Value in Moral Progress, Ethical Theory and Moral Progress (online 2016)
* “Value Taxonomy”, invited chapter for Handbook of Value, eds. J. Deonna, T. Brosch and D. Sander to appear at Oxford University Press. (kommande 2015); medförf: W. Rabinowicz
* “Intrinsic and Extrinsic Value” invited paper for The Oxford Handbook of Value Theory OUP (2015), red. I. Hirose and J. Olson.
* “Review of Julien A. Deonna, Raffaele Rodogno and Fabrice Teroni, In Defense of Shame: The Faces of an Emotion, in Dialectica 2014,
* “Motivation and Motivating Reason” (2013) in Svennerlind, Almäng, Ingthorsson (Eds.) Johanssonian Investigations, Ontos Verlag
* “Good and Good For” (2013) in H. LaFollette (ed), International Encyclopedia of Ethics, Blackwell.
* “Fitting-attitude analyses: The Dual-Reason Analysis Revisited” Acta Analytica, 2012.
* "Review of Scot t A. Davison, On the Intrinsic Value of Everything" Notre Dame Philosophical Reviews, 2012.
* "A Critical Précis of Mark Schroeder’s ‘The Ubiquity of State-Given Reasons’”, ETHICS/PEA Soup, 2012; co-author W.Rabinowicz.
* "A Critical Précis of Jonathan Way’s “Transmission and the Wrong Kind of Reason”,ETHICS/PEA Soup, 2012; co-author W.Rabinowicz.
* “Reasons and Two Kinds of Fact”, (2012) Discusiones Philosophicas (also in (eds)Svensson and Sliwinski Neither/Nor Uppsala Philosophical Studies.
* “For Kevin’s sake”, in (ed

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (7 st)
Artiklar (21 st)
Bokkapitel (16 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Konferensbidrag (12 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (4 st)
Övrigt (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Invald i Academia Europaea September 2015 (http://www.ae-info.org/.

Toni Rønnow-Rasmussen

Professor
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post toni.ronnow-rasmussenfil.luse

Telefon 046–222 94 86

Rum LUX:B519

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30