lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (4 st)
Recensioner (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Tryggve Mettinger

Professor emeritus
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tryggve.mettingerctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk