lu.se

Person

Jag är docent i historia och arbetar inom fälten medie-, genus- och arbetarhistoria.

I min forskning använder jag populärkulturella medier för att studera människors identiteter och erfarenheter och samhällets tidsanda. Kunskapen om hur medier fungerar i olika historiska kontexter är central, liksom hur framför allt klass och genus formas i dessa sammanhang. Tipsperioden är 1900-talet, först utifrån det begynnande seklets veckopress i avhandlingen, Populärkulturen och klassamhället (Carlssons 2005) och därefter med fokus på 1930- och 40-talets spelfilm i Hembiträdet och spelfilmen (Makadam 2017). Mina tankar kring klass utvecklar jag dessutom i Class. Feminist and cultural perspectives (Routledge 2016, Studentlitteratur 2011).

2017-2019 arbetar jag med det VR-finansierade projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003. Under hösten 2017 gästforskar jag vid universitetet i Leuven i Belgien.

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i historia och arbetar inom fälten medie-, genus- och arbetarhistoria.

I min forskning använder jag populärkulturella medier för att studera människors identiteter och erfarenheter och samhällets tidsanda. Kunskapen om hur medier fungerar i olika historiska kontexter är central, liksom hur framför allt klass och genus formas i dessa sammanhang. Tipsperioden är 1900-talet, först utifrån det begynnande seklets veckopress i avhandlingen, Populärkulturen och klassamhället (Carlssons 2005) och därefter med fokus på 1930- och 40-talets spelfilm i Hembiträdet och spelfilmen (Makadam 2017). Mina tankar kring klass utvecklar jag dessutom i Class. Feminist and cultural perspectives (Routledge 2016, Studentlitteratur 2011). 

2017-2019 arbetar jag med det VR-finansierade projektet I ljuset av de döda.Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003. Under hösten 2017 gästforskar jag vid universitetet i Leuven i Belgien.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Tidningsartiklar (6 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot av det vetenskapliga rådet för Centrum för Arbetarhistoria, Lunds universitet/Landskrona
Fd redaktör för tidskriften Scandia

Ulrika Holgersson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Docent, lärare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Telefon 046–222 32 74

Rum LUX:A329

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 117, 221 00 Lund (docent, forskare, lärare)

Internpost hämtställe 30

Länkar