lu.se

Person

Jag är docent i historia och arbetar inom fälten medie-, genus- och arbetarhistoria.

I min forskning använder jag populärkulturella medier för att studera människors identiteter och erfarenheter och samhällets tidsanda. Kunskapen om hur medier fungerar i olika historiska kontexter är central, liksom hur framför allt klass och genus formas i dessa sammanhang. Tipsperioden är 1900-talet, först utifrån det begynnande seklets veckopress i avhandlingen, Populärkulturen och klassamhället (Carlssons 2005) och därefter med fokus på 1930- och 40-talets spelfilm i Hembiträdet och spelfilmen (Makadam 2017). Mina tankar kring klass utvecklar jag dessutom i Class. Feminist and cultural perspectives (Routledge 2016, Studentlitteratur 2011).

2017-2019 arbetar jag med det VR-finansierade projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003. Under hösten 2017 gästforskar jag vid universitetet i Leuven i Belgien.

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i historia och arbetar inom fälten medie-, genus- och arbetarhistoria.

I min forskning använder jag populärkulturella medier för att studera människors identiteter och erfarenheter och samhällets tidsanda. Kunskapen om hur medier fungerar i olika historiska kontexter är central, liksom hur framför allt klass och genus formas i dessa sammanhang. Tipsperioden är 1900-talet, först utifrån det begynnande seklets veckopress i avhandlingen, Populärkulturen och klassamhället (Carlssons 2005) och därefter med fokus på 1930- och 40-talets spelfilm i Hembiträdet och spelfilmen (Makadam 2017). Mina tankar kring klass utvecklar jag dessutom i Class. Feminist and cultural perspectives (Routledge 2016, Studentlitteratur 2011). 

2017-2019 arbetar jag med det VR-finansierade projektet I ljuset av de döda.Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003. Under hösten 2017 gästforskar jag vid universitetet i Leuven i Belgien.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (10 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot av det vetenskapliga rådet för Centrum för Arbetarhistoria, Lunds universitet/Landskrona
Fd redaktör för tidskriften Scandia

Ulrika Holgersson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Docent, lärare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Telefon 046–222 32 74

Rum LUX:A329

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 117, 221 00 Lund (docent, forskare, lärare)

Internpost hämtställe 30

Länkar