lu.se

Valeria Naters

Utbildningsadministratör
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Katalogadministratör, studievägledare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post valeria.naterskultur.luse

Telefon 046–222 31 40

Rum LUX:C312

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30