lu.se

Person

"Jag gör min plikt; det övriga bekymrar mig ej, ty det är endera själlöst eller förnuftslöst eller förvillat eller okunnigt om vägen."

Marcus Aurelius (d. 181)

Forskning

Om forskningen

Min avhandling behandlade begreppet "autonomi" inom tre kontexter.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag skriver regelbundet recensioner för tidskriften "Populär historia".

Ylva von Gerber

Studievägledare, forskare
Praktisk filosofi
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ylva.von_gerberfil.luse

Telefon 046–222 75 93

Rum LUX:B525

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30