lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (12 st)
Konferensbidrag (1 st)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Yury Shtyrov

Gästprofessor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post yury.shtyrovling.luse

Telefon 046–222 88 07

Rum SOL:H508c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20