lu.se

8888 person_leader.group person_member.group.plural

The Cultural Studies Group of Neuroscience

Välkommen till forskargruppen "The Cultural Studies Group of Neuroscience" vid Lunds universitet. Vi har som mål att studera de kulturella utryck och praktiker som neurovetenskap skapar i samhället. Vi vill veta vilka kulturella bilder av människan och hennes hjärna som neurovetenskapen idag och historiskt reproducerar.

Ledare

Kristofer Hansson, Avdelningen för etnologi

Medlemmar

Ingela Byström, Filosofiska institutionen
Karolina Lindh, Avdelningen för ABM
Åsa Alftberg, Avdelningen för etnologi
Peter Bengtsen, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Markus Idvall, Avdelningen för etnologi
Max Liljefors, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Susanne Lundin, Avdelningen för etnologi
Johanna Rosenqvist, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Ellen Suneson, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Andréa Wiszmeg, Avdelningen för etnologi
Axel Holmbom Larsen, Enheten för klinisk minnesforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Elisabeth Londos, Enheten för klinisk minnesforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Ämnesområden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Etnologi, Konsthistoria och visuella studier
Institution: Institutionen för kulturvetenskaper

Delprojekt

Publikationer

Presentation

"The Cultural Studies Group of Neuroscience" har som mål att studera de kulturella utryck och praktiker som neurovetenskap skapar i samhället. Vi vill veta vilka kulturella bilder av människan och hennes hjärna som neurovetenskapen idag och historiskt reproducerar. Våra studier bedrivs som fältarbete i nära samarbete med neuroforskare. Det kan handla om observationer i labbet, intervjuer med neuroforskare och patienter, analyser av populärkulturella uttryck av forskningen.

Vår forskargrupp består av närmare 10 personer från olika humanistiska forskningsområden. Här finns både forskare, doktorander och forskningsassistenter. En stor del av vår forskning bedrivs idag inom Linnémiljön Bagadilico, som är en plattform och ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om Parkinsons och Huntingtons sjukdom.

Vi välkomnar intresse för att samarbete med våra forskare. Läs mer om våra forskningsprojekt under Delprojekt.

Innehållsansvarig: Kristofer Hansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-09-15

Kontaktinformation

The Cultural Studies Group of Neuroscience

E-post

Telefon 022–283 92

Postadress
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper
Box 192, 221 00 Lund, 223 62 LUND

Hämtställe 30