lu.se

8888 person_leader person_member.plural

Bagadilico - Den kulturvetenskapliga forskningsgruppen

Bagadilico är en plattform och ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om Parkinsons och Huntingtons sjukdom. Dessa sjukdomar orsakas av att vissa nervceller i den del av hjärnan som kallas basala ganglierna dör. Målet är att utveckla och förbättra behandlingar för sjukdomarna och att öka livskvaliteten för patienter och anhöriga. Denna projektsida avser den kulturvetenskapliga forskningsdelen

Forskningsledare

Max Liljefors, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Forskare

Åsa Alftberg, Avdelningen för etnologi
Niclas Hagen, Avdelningen för etnologi
Kristofer Hansson, Avdelningen för etnologi
Markus Idvall, Avdelningen för etnologi
Susanne Lundin, Avdelningen för etnologi
Johanna Rosenqvist, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Andréa Wiszmeg, Avdelningen för etnologi
Elin Bommenel, Institutionen för Service Management
Elisabeth Londos, Enheten för klinisk minnesforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Status: Pågående (2008–2018)
Ämnesområden: Allmän språkvetenskap, Biomedicin/medicinsk vetenskap, Etnologi, Konsthistoria och visuella studier, Medicinsk bildvetenskap, Medicinsk vetenskap
Institution: Institutionen för kulturvetenskaper, Språk- och litteraturcentrum

Delprojekt

Publikationer

Innehållsansvarig: Ingela Byström
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-10-17

Kontaktinformation

Bagadilico - Den kulturvetenskapliga forskningsgruppen

E-post

Telefon 046–222 75 77

Postadress
Filosofiska institutionen
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30