lu.se

8888 person_leader.group person_member.group.plural

The Cultural Studies Group of Neuroscience

Bagadilico är en plattform och ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om Parkinsons och Huntingtons sjukdom. Dessa sjukdomar orsakas av att vissa nervceller i den del av hjärnan som kallas basala ganglierna dör. Målet är att utveckla och förbättra behandlingar för sjukdomarna och att öka livskvaliteten för patienter och anhöriga. Denna projektsida avser den kulturvetenskapliga forskningsdelen

Ledare

Kristofer Hansson, Avdelningen för etnologi

Medlemmar

Åsa Alftberg, Avdelningen för etnologi
Niclas Hagen, Avdelningen för etnologi
Markus Idvall, Avdelningen för etnologi
Max Liljefors, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Susanne Lundin, Avdelningen för etnologi
Johanna Rosenqvist, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Andréa Wiszmeg, Avdelningen för etnologi
Elin Bommenel, Institutionen för Service Management
Elisabeth Londos, Enheten för klinisk minnesforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Ämnesområden: Allmän språkvetenskap, Biomedicin/medicinsk vetenskap, Etnologi, Konsthistoria och visuella studier, Medicinsk bildvetenskap, Medicinsk vetenskap
Institution: Institutionen för kulturvetenskaper, Språk- och litteraturcentrum

Delprojekt

Publikationer

Innehållsansvarig: Kristofer Hansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-03-09

Kontaktinformation

The Cultural Studies Group of Neuroscience

E-post

Telefon 022–283 92

Postadress
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper
Box 192, 221 00 Lund, 223 62 LUND

Hämtställe 30