lu.se

NORDCORP projekt: Sikhisk identitetsformation - Generationell traditionsförmedling i de nordiska länderna

Projektet utforskar hur sikher i de nordiska länderna förmedlar religiösa, kulturella och språkliga traditioner och hur sikhiska ungdomar med transnationella livsstilar förhåller sig till religiös identifiering och förhandlar mellan motsägande perspektiv i försök att skapa en plats för sig själva i de mångkulturella samhällena.

Forskningsledare

Kristina Myrvold, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

Forskare

Laura Hirvi, Jyväskylä universitet, Finland
Knut A. Jacobsen, Universitetet i Bergen, Norge
Ravinder Kaur, Köpenhamns universitet, Danmark
Hanna Snellman, Jyväskylä universitet, Finland

Status: Avslutat (2009–2013)
Ämnesområden: Religionshistoria
Institution: Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

Delprojekt

Extern finansiering

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet undersöker traditionsförmedling och identitetsskapande processer bland en synlig minoritetsgrupp i de nordiska länderna: sikherna från Punjab i Indien. Utifrån antagandet att migration bidrar till rekonstruktioner av identitet utforskar projektet olika strategier för att bevara och förmedla religiösa, kulturella och språkliga traditioner. Vidare undersöker projektet hur sikhiska ungdomar med mångkulturella och transnationella livsstilar förhandlar mellan motsägande perspektiv och förhåller sig till religiös identifiering i försök att skapa en plats för sig själva i de nordiska samhällena. Projektet sammanför fem forskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige som från ett gemensamt forskningsperspektiv undersöker hur andra generationen sikher skapar förståelse av individuell och kollektiv identitet i relation till olika kulturella "andra" i fyra sociala kontexter: hemmet, skolan, den religiösa församlingen och på Internet. Projektet kommer att bidra med ny kunskap om hur invandrare förstår kulturella skillnader, bevarar traditioner och skapar nya identiteter under deras väg att bli medborgare i mångkulturella samhällen.

Innehållsansvarig: Kristina Myrvold
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-01-01

Kontaktinformation

NORDCORP projekt: Sikhisk identitetsformation - Generationell traditionsförmedling i de nordiska länderna

E-post

Postadress
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36

Länk