lu.se

Att översätta guruns ord till lokala och translokala kontexter: Muntlig och skriftlig exeges bland samtida sikher

Projektet undersöker samtida sikhisk katha – muntlig och skriftlig "historieberättande" eller uttolkningar av lärosatser, kollektiv historia och sikhernas skrift (Guru Granth Sahib) – och vilka funktioner traditionella och nya former av uttolkningar har för sikhernas förståelse av religion, framför allt i den sikhiska diasporan.

Forskningsledare

Kristina Myrvold, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

Status: Avslutat (2009–2011)
Ämnesområden: Religionshistoria
Institution: Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

Extern finansiering

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet undersöker hur sikher har utvecklat muntlig och textlig katha – exegetiska framställningar av deras kanoniserade skrift Guru Granth Sahib – och vilken funktion traditionella och nya former av dessa framställningar har för religiöst lärande och förståelse. En omfattande sikhisk migration från "hemlandet" Punjab i Indien har skapat kulturell och språklig mångfald bland sikherna. Trots detta fortsätter de att rituellt använda sin heliga skrift på originalspråk och intar en konservativ hållning till bruket av översättningar till lokala språk. Sättet att överbrygga begränsningarna som en fastställd kanon med ett för många oförståeligt språk är att skapa levande kommentarer genom muntliga framställningar och exegetisk litteratur. Under de senare åren har sikherna också tagit aktivt bruk av moderna kommunikationsmedier för att förmedla nya former av katha över kulturella gränser och genom translokala nätverk mellan anhängare i Punjab och diasporan. Baserat på fältarbete i Punjab och i Sverige undersöker projektet samtida manifestationer av sikhisk katha och hur sikherna kulturellt översätter religion, historia och skriftens lära till en heterogen diaspora.

Innehållsansvarig: Kristina Myrvold
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-04-16

Kontaktinformation

Att översätta guruns ord till lokala och translokala kontexter: Muntlig och skriftlig exeges bland samtida sikher

E-post

Postadress
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36