lu.se

EyeLearn: Using visualizations of eye movements to enhance metacognition, motivation and learning

Det övergripande målet med projektet är att implementera ett klassrum för morgondagen, som kan användas för att studera, stödja och förbättra metakognitiv reflektion hos elever i grund- och gymnasieskolan. Vi utvecklar och implementerar eye tracker-baserade verktyg där vi kan mäta, kvantifiera och stödja inlärningsbeteende.

Forskningsledare

Kenneth Holmqvist, Humanistlaboratoriet

Forskare

Jana Holsanova, Kognitionsvetenskap
Marcus Nyström, Humanistlaboratoriet
Alexander Strukelj, Engelska

Status: Avslutat (2012–2015)
Ämnesområden: Psykologi
Institution: Humanistlaboratoriet

Extern finansiering

Publikationer

Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att bygga ett högteknologiskt klassrum för att studera, stödja och förbättra metakognitiv reflektion hos elever i grund- och gymnasieskolan. Projektet består av tre faser:
1: Utveckla metoder för bättre studieförmåga genom reflektion kring elevers problemlösningsstrategier med utgångspunkt i visualiseringar av ögonrörelsemönster.
2: Systematiskt testa metoderna i utvalda skolor i Lund.
3: Bygga in foveeringstöd i digitala läromedel för att öka möjligheterna till reflektion vid självstudier och för att anpassa läromedlen till olika förmågor och preferenser. 


I det digitala klassrummet implementerar vi metoden i full skala, i samarbete med lärare vid tre skolor. Projektet samverkar med lärarutbildningsprogrammet vid Lunds universitet, där målet är att utveckla forskningsbaserade undervisningsmoment. Av stor vikt är att skapa ett klassrum för framtiden, där e-learning och datoriserade medier är centrala för undervisning, och där vi kan mäta, kvantifiera och förbättra lärandebeteendet.

Viktiga händelser:
• Workshop "Using eye tracking to design and evaluate education & training methods"
• Research group "Classroom of the future" vid Pufendorfinstitutet (http://www.pi.lu.se/research-activities/the-classroom-of-the-future)
• Workshop "The use of visualizations and technology in the digital classroom"
• Invigning av det Digitala klassrummet (http://www.lu.se/article/digitala-klassrummet-ett-fullskalelabb-i-varldsklass)

Digital classroom at Humanities lab

Innehållsansvarig: Kenneth Holmqvist
Sidinnehåll uppdaterat: 2016-01-01

Kontaktinformation

EyeLearn: Using visualizations of eye movements to enhance metacognition, motivation and learning

E-post

Telefon 046–222 09 34

Postadress
Humanistlaboratoriet
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20