lu.se

Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle

Hur kan vi förstå människors handlande med information? Vad får det framväxande nätverkssamhället för konsekvenser för våra informationspraktiker och minnesinstitutioner?

Ledare

Olof Sundin, Avdelningen för ABM

Medlemmar

Karolina Lindh, Avdelningen för ABM
Jutta Haider, Avdelningen för ABM
Sara Kjellberg, Avdelningen för ABM
Hanna Carlsson, Avdelningen för ABM
Lisa Dahlquist, Avdelningen för ABM
Fredrik Hanell, Avdelningen för ABM
Lars Ilshammar, Avdelningen för ABM
Björn Magnusson Staaf, Avdelningen för ABM
Birgitta Olander, Avdelningen för ABM
Johanna Rivano Eckerdal, Avdelningen för ABM
Fredrik Åström, Lunds universitetsbibliotek

Ämnesområden: Arkiv och informationsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap
Institution: Institutionen för kulturvetenskaper

Publikationer

Presentation

Forskargruppen utforskar människors handlande i en samtid där information tillskrivs allt större betydelser. En utgångspunkt för forskningen är samspelet mellan vad människor gör och de materiella och kulturella villkoren för detta. Bl.a. studeras frågor kring digitala medier, digital publicering och arkivering, informationssökning, informationslitteracitet, trovärdighet, bibliotek i förändring. Forskargruppen består av seniora forskare såväl som doktorander.

Associerade medlemmar

Isto Huvila (Åbo Akademi)
Helena Francke (Högskolan i Borås)

Innehållsansvarig: Olof Sundin
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-02-15

Kontaktinformation

Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle

E-post

Telefon 046–222 09 66

Postadress
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Hämtställe 59