lu.se

Att vägleda till studier i humaniora, teologi och samhällsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Den 7 december 2017 inbjuder Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet till en kostnadsfri heldagskonferens, som vänder sig till dig som vägleder gymnasieelever eller vuxna till kommande studier på universitet och högskola!

Konferensen hålls i lokaler på LUX!

Vår målsättning är att dagen ska fungera som en inspirerande fortbildning, med riklig och användbar information, som genom er kan komma våra blivande studenter till nytta.

Konferensdeltagandet är kostnadsfritt, inklusive mat o dryck, men din anmälan är bindande.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 24 november. Antalet platser är begränsat! 

OBS! Konferensen är fullbokad – du får gärna anmäla dig till vår reservlista nedan!

Tidigare konferenser

I december 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 och i mars 2016 arrangerade Lunds universitet konferenser på tema ”Att vägleda till studier i humaniora och teologi”. 2009 ordnades konferensen ”Fristående kurser – fasta jobb”.

Kontaktinformation

Arbetslivskoordinator

Mattias Fall

046-222 88 90

arbetslivsforumht.luse

Fakultetsstudievägledare
Anna Burstedt
046-222 94 33
studievagledarekansliht.luse

Relaterad information

Vad hände sen?
Humanister och teologer finns på många ställen i samhället, inom kommuner, myndigheter och i näringslivet. Läs om vad några av våra tidigare studenter gör idag och om vägen dit. 

Nyttiga utbildningar som ger kvalificerade jobb
Vilka kunskaper och färdigheter får man via humaniora? Vilken roll spelar dessa på arbets-marknaden? Dessa frågor och fler besvaras i denna rapport.