lu.se

Hemvändarhelg

20-22 oktober 2017

Humanistiska och teologiska fakulteterna välkomnar sina alumner till olika evenemang på SOL och LUX i anslutning till hemvändarhelgen i oktober.

Humanistiska och teologiska fakulteterna välkomnar sina alumner till olika evenemang på SOL och LUX i anslutning till hemvändarhelgen 20–22 oktober.

Tryckta program för jubileumsåret finns att hämta i receptionerna på LUX och SOL!