lu.se

Rausingföreläsare genom tiderna

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora eller teologi vid Lunds universitet och vartannat år hålls den av en framstående nordisk kulturpersonlighet.

2017 Tove Marling Kallrén och Karina Klok, bokförläggare

2016 Kim Salomon, professor i historia

2015 Sune Nordgren, konstentreprenör

2014 Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och föreståndare för Humanistlaboratoriet

2013 Tonie Lewenhaupt, författare, dräkthistoriker och tecknare

2012 Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria

2011 Bo Hagström, TV-profil och journalist

2010 Erik Hedling, professor i filmvetenskap

2009 Kristina Lugn, poet och dramatiker

2008 Suzanne Schlyter, språkforskare, franska

2007 Zanyar Adami, journalist, grundare av tidningen Gringo

2006 Sven Strömqvist, lingvist

2005 Elin "Grynet" Ek och Maria Örtengren, programledare

2004 Eva Rystedt, antikens kultur och samhällsliv

2003 Lukas Moodysson, regissör och debattör

2002 Jan Hjärpe, professor i islamologi

2001 Ola Billgren, konstnär

2000 Sten Åke Nilsson, Christer Platzack

1999 Jesper Svenbro (utdelat 2000)

1998 Eva Österberg

1997 Gunilla von Bahr

1996 Peter Gärdenfors

1995 Bo Strömstedt

1994 Sven Tägil

1993 Kirsten Hastrup

1992 Anders Piltz

1991 Kerstin Ekman

1990 Kristian Gerner

1989 Sven Delblanc

1988 Kristina Lindell

1987 Ulf Teleman

1986 Orvar Löfgren

1985 Carl Fehrman