lu.se

Videor från HT-dagarna

Humanistiska och teologiska fakulteterna

2017. Tema: Framtid
Möjliga framtider är ett centralt tema för humanister och teologer. Ofta ställs frågan om det finns en framtid för humaniora, kammarmusik, nationalskalden eller boken, både av forskare och av allmänhet.

HT-dagarna 2017

2016. Tema: Konflikt
Konflikt är något som kan yttra sig i det mesta, från vardagliga händelser till väpnad konflikt, och dyka upp i de flesta situationer. I språket, i kvinnokampen, i priskriget och inom arbetsmarknaden.

HT-dagarna 2016

2015. Tema: Genier och andra
Vilken är definitionen av ett geni, vem kan kallas geni och vad har sådana åstadkommit genom historien?

HT-dagarna 2015

2014. Tema: Sanningar
"Sanning" är ett stort ord med högtidlig klang, och vi skyggar inför det: det verkar så absolut, så helt utan nyanser. Påståendet att det i alla lägen finns olika sanningar har blivit en klyscha som vi garderar oss med för att slippa ge hugg på oss, samtidigt som vi framstår som vidsynta och toleranta.

HT-dagarna 2014

2013. Tema: Nära relationer
Att sträva efter lycka är en mänsklig rättighet enligt den amerikanska självständighetsförklaringen,och mer eller mindre uttalat försöker nog de flesta av oss finna och bevara det som gör oss lyckliga. Forskare som försökt besvara frågan vari lyckan består har kommit med varierande förklaringar, men ett delsvar är konstant: en människas nära relationer definierar henne på ett sätt som varken yrkestillhörighet eller kollektiv identitet kan göra, och den grad av tillfredsställelse hon känner i livet beror i stor utsträckning på hennes
relationer med sina närmaste.

HT-dagarna 2013

Kontaktinformation

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg
046–222 72 33
gisela.lindbergkansliht.luse