lu.se

Studera utomlands

Studera utomlands

Som student vid Lunds universitet har du mycket goda möjligheter att få tillbringa en studieperiod vid ett utländskt universitet. Ta den chansen! Förutom personliga upplevelser som du bär med dig för alltid får du lära känna en ny kultur och ett annat universitetssystem, och du meriterar dig för dina framtida studier och för den yrkesinriktning du väljer.

Gemensamt för dessa olika avtal är att du erbjuds en avgiftsfri studieplats vid det mottagande universitetet. Du får även ett kontantbidrag när du reser inom Europa (Erasmus).

Sök utbytesstudier via HT-fakulteterna

Du kan söka utbytesstudier genom din fakultet. Mer information om hur du söker hittar på:

HT-fakulteternas partneruniversitet hittar du här. Du bör vara medveten om att det kan variera vilka universitet som inkluderas i våra utlysningar.

Sök till University of California eller sommarkurser

Om du vill söka utbytesstudier till University of California eller sommarkurser ska du kontakta gruppen Mottagande, Mobilitet och Service,  som sitter på Stora Algatan 4.

Kontakt

Internationella kontoret
Humanistiska och teologiska fakulteterna


Postadress:
HT-Internationella kontoret
Box 201
221 00 Lund

Besöksadress:
SOL-Centrum (Språk- och litteraturcentrum)
Sölvegatan 13 A
Rum A 141b, A142, A143
223 62 Lund

Internationella koordinatorer:
Fanni Faegersten 046-2228773

E-post: international@ht.lu.se