lu.se

Kalendarium

Till föregående månad Mars Till nästa månad   Till föregående år 2017       
  M T O T F L S
09       1   2   3   4   5  
10   6   7   8   9   10   11   12  
11   13   14   15   16   17   18   19  
12   20   21   22   23   24   25   26  
13   27   28   29   30   31      


Visar 55 evenemang fr o m 2017-03-27 Må t o m 2017-09-01 Fr

Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-03-27 Må   18:30 - 20:00   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Johannes Ljungberg

INSTÄLLT! 350-årsjubileum: Den rätta tron. Lunds universitet i det konfessionella Europa

Tyvärr är föreläsningen inställd.


Mer information: http://www.hist.lu.se/person/JohannesLjungber...


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-03-28 Ti   13:00 - 17:00   LUX B336


Symposium

Nationellt stiftshistoriskt symposium. Arr. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift

Härmed inbjudes medarbetare att delta i det nationella stiftshistoriska symposiet under dess första dag.

Tisdag 28 mars (plats: LUX:B336, Helgonavägen 3)

13.00 Symposiets öppnande. Anförande av teol. dr Lars Aldén, ordf. i den nationella styrgruppen, teol. dr Anna Minara Ciardi, ordf. Stiftshistoriska... Visa allt


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-03-28 Ti   15:15 - 17:00   LUX C121


Seminarium

Föreläsare Kathrin Glüer-Pagin

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled är en föreläsningsserie med svenska professorer i filosofi.
Under föreläsningarna kommer professorerna att ge en övergripande presentation av sin forskning, hur deras ursprungliga intresse för filosofi har sett ut, hur deras forskning har utvecklats, hur in... Visa allt


Mer information: http://www.fil.lu.se/institutionen/ovrigt/the...


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-03-31 Fr   10:15 - 12:00   LUX C126


Disputation

Författare Valter Lundell

Opponent Professor Tor Egil Förland, Oslo

Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur

Doktorsdisputation


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-04-03 Må   10:00 - 12:00   SOL B210, Bibliotekets undervis.sal


Workshop

EndNote - introduktion

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Ingen föranmälan krävs.

Du som har använt programmet och har... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-04-03 Må   13:15 - 14:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Thomas Bertelsen, Nationalmuseet i Köpenhamn

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Kirker i 1000-talets Danmark


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-04-03 Må   13:15 - 15:00   SOL Lingvisten L201


Seminarium

Föreläsare Professor Toon Van Houdt, University of Leuven

Latin - forskarseminarium

Thomas More’s Utopia (1516) as a thought-provoking experiment. New perspectives on a literary classic

Toon Van Houdt (° 1966) obtained his PhD in classics at the university of Leuven, Belgium, in 1995. In 1997-98 he was a visiting research fellow at the Swedish Collegium for Advanced Studies in the Social Sciences (SCASSS), Uppsala, Sweden, and member of the editorial team of the Linnean Correspondence Project. S... Visa allt


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-04-03 Må   14:00 - 14:45   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Anders Ödman, Inst f arkeologi och antikens historia i Lund & Maria Cinthio

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Lunds äldsta kyrkor med utgångspunkt från domkyrkoområdet – dateringar, stratigrafi och sten


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-04-03 Må   15:00 - 15:45   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Thomas Rydén, Historiska museet i Lund

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Lunds domkyrka – förslag till omtolkningar


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-04-03 Må   15:45 - 16:30   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Gunilla Gardelin, Kulturen i Lund

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Kyrkornas Lund – ett förmedlingsprojekt


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-04-03 Må   19:00 - 21:00   SOL-centrums foajé


Föredrag

Litterär Afton: Katarina Frostenson om levande klassiker

ETT SPRÅKTRÄD
- Några levande klassiker

Katarina Frostenson, en av Sveriges främsta poeter och ledamot i Svenska Akademien, talar om om några svenska poeter och deras dikter med utgångspunkt i sin dikt ”Trädet” från Tal och regn (2008).

Bisittare är Eva Haettner Aurelius, Professor emerita i Li... Visa allt


PDF-dokument 3 april 2017 - Frostenson.pdf


Mer information: http://lundensiskalitteratursallskapet.se/lit...


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-04-05 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Emma Sundkvist

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

NGO feminism in Egypt: Human rights as space making

Ventilering av artikelutkast, som utgör en del av en sammanläggningsavhandling.


Mer information: http://www.hist.lu.se/person/EmmaSundqvist


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-04-05 On   15:15 - 17:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Mary Hillson

Arbetshistoriska seminariet

Mary Hilson: Producers and consumers in the international co-operative movement (c.1880s-1930s)

Mary Hilson är professor i historia vid Århus universitet med bl.a. skandinavisk kulturhistoria som specialitet. Hennes gästföreläsning, som handlar om den tidiga kooperativa konsumentrörelsen, har titeln ”Producers and consumers in the international co-operative movement (c.1880s-1930s)”.


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-04-05 On   18:15 - 20:00   LUX B339


Föredrag

Föreläsare Cordelia Hess

”The Absent Jews.” Judiskt liv i det senmedeltida Preussen och i modern historiografi

Arr. medeltidsseminariet ALMA. Eftersits.

Det fanns inga judar i Preussen under medeltiden eftersom Tyska Orden förbjöd dem att bosätta sig i dess kristna territorium. Denna uppfattning är lika djupt rotad som falsk. Föredraget, baserat på en alldeles nyutkommen bok, följer påståendet om Tyska Ordens a... Visa allt


Mer information: http://www.ctr.lu.se/forskning/vetenskapliga-...


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-04-06 To   10:15 - 12:00   LUX B339


Föredrag

Föreläsare Jussi Hanska

Anti-Judaic Preaching in the Thirteenth Century – Some Reflections on the Methodology of Sermon Studies

Arr. medeltidsseminariet ALMA.

The lecture will treat the following themes in relation to anti-Judaic preaching: The mental calendar of medieval preaching; preachers’ use and abuse of their sources; the reception of preaching; the influence of preaching; and visual images used in preaching (real and mental on... Visa allt


Mer information: http://www.ctr.lu.se/forskning/vetenskapliga-...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-04-11 Ti   15:15 - 16:00   LUX B237


Seminarium

Föreläsare Elisabeth Iregren & Kristina Jennbert

Arkeologi för alla

Arkeologi för alla! Relationen mellan hund och människa i förhistorisk tid

Öppna föredrag om pågående forskning vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Föredragen vänder sig till en intresserad allmänhet samt universitetet i sin helhet.


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-04-18 Ti   15:15 - 17:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Holger Weiss

Holger Weiss: ”Slavhandel och slaveri under svensk flagg”

År 1784 blev Sverige en kolonialmakt när man erhöll ön Saint Barthélemy i Karibien. Även om ön inte lämpade sig för plantagejordbruk, gjorde svenskarna den till en frihamn som blev en viktig knutpunkt för slavhandeln till och inom Västindien. Samtidigt drevs näringarna på ön med slavarbetskraft. De... Visa allt


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-04-19 On   13:30 - 15:00   LUX B129


Gästföreläsning

Föreläsare Prof. Sarojini Nadar

Sacred Sex, Sacred Text: Queering religious sexual scripts in transforming African societies

Prof. Nadar is the newly appointed Desmond Tutu professor in ecumenical theology and social transformation at University of the Western Cape, South Africa.


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-04-19 On   17:15 - 19:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Film- och mediehistoriska seminariet

Information, brus och radering

Johan Jarlbrink (mkv, UmU): "Tidningen som brus i det digitala arkivet"
Johan Fredrikzon (idéhistoria, SU): "Spårlös radering och relativ utplåning: ordbehandlare och databaser i svenskt 1970-tal"

Enklare postseminarium.
Välkomna!

Kontakt: Marie Cronqvist & Lars Gustaf Andersson


PDF-dokument fmhs_vt17.pdf


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-04-19 On   17:15 - 19:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Föreläsare Johan Jarlbrink & Johan Fredrikzon

Filmvetenskap - forskarseminarium

Information, brus och radering

Johan Jarlbrink (MKV, UmU): "Tidningen som brus i det digitala arkivet"
Johan Fredrikzon (idéhistoriker, SU): "Spårlös radering och relativ utplåning: ordbehandlare och databaser i svenskt 1970-tal"

Film- och mediehistoriska seminariet drivs av ämnena Filmvetenskap och Mediehistoria

Välkomna!

Mar... Visa allt


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-04-19 On   17:15 - 19:00   LUX C121


Debatt

Judaistik i Lund: Judisk tradition i dialog med västerlandets kultur

Judaistik i Lund: Judisk tradition i dialog med västerlandets kultur. Ett panelsamtal mellan Karin Hedner Zetterholm, universitetslektor i judaistik, Rakel Nihlén, universitetsadjunkt i modern hebreiska, Jan Schwarz, universitetslektor i jiddisch och Johan Åberg, universitetslektor i judaistik. Moderator: profe... Visa allt


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-04-19 On   18:15 - 20:00   LUX B538


Seminarium

Föreläsare Susanna Radovic (Gothenburg University)

Filosofiska föreningen

TBA


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-04-20 To -
2017-04-22 Lö   09:15 - 11:00   SOL Auditorium (see webpage)


Konferens

The 6th International SALC conference

Theme sessions and oral presentations in the area of Language and Cognition.


Mer information: http://konferens.ht.lu.se/salc6/


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-04-20 To   15:15 - 17:00   LUX C121


Seminarium

Föreläsare Åsa Wikforss

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled är en föreläsningsserie med svenska professorer i filosofi.
Under föreläsningarna kommer professorerna att ge en övergripande presentation av sin forskning, hur deras ursprungliga intresse för filosofi har sett ut, hur deras forskning har utvecklats, hur innovationer och nya idéer... Visa allt


Mer information: http://www.fil.lu.se/institutionen/ovrigt/the...


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-04-21 Fr -
2017-04-22 Lö   Mer information kommer


Konferens

Nationell konferens i kreativt skrivande

Författarskolan vid Lunds universitet anordnar tillsammans med Skurups Folkhögskola den andra nationella konferensen i kreativt skrivande.

Konferensen riktar sig till alla som är verksamma vid utbildningar i kreativt skrivande och litterär gestaltning vid såväl universitet som folkhögskolor.


Från kalendariet för Humanistiska och teologiska fakulteterna

2017-04-21 Fr -
2017-04-22 Lö   09:15 - 13:00   LUX, Helgonavägen 3, Lund


Föreläsning

Humanist- och teologdagarna 2017. Tema Framtid

Den 21 och 22 april är det dags för HT-dagar! I år är temat Framtid och kanske har det aldrig varit viktigare än nu att utforska framtiden. Genom att undersöka föreställningarna om framtiden kan vi lära oss något om människan av idag som kan bli av avgörande betydelse för just framtiden.

Alla före... Visa allt


Humanistiska och teologiska fakulteterna

Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-04-24 Må   18:30 - 20:00   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Harald Gustafsson

350-årsjubileum: Lund, Skåne och Sverige i 1660-talets Europa

1600-talets Europa bestod av stater i intensiv kamp mot varandra, samtidigt som de blev alltmer sammanknutna i ett statssystem. Föredraget placerar in Skånes övergång och grundandet av Lunds universitet i detta sammanhang av en händelserik och intensiv tid i Europa.


Mer information: http://www.hist.lu.se/person/HaraldGustafsson...


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-04-26 On -
2017-04-28 Fr   15:00 - 17:00   SOL Humanisten Humhör


Seminarium

Latin - forskarseminarium

”Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktningen 1500‒1800”.

Symposiet arrangeras av Valborg Lindgärde, Arne Jönsson (latin), Daniel Möller (litteraturvetenskap) och Arsenij Vetushko-Kalevich (symposiesekretare).


PDF-dokument Att dikta for livet - PROGRAM.pdf


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-04-27 To   09:00 - 11:00   G125, Sociologen


Seminarium

Datadilemman : att skapa, använda och tillgängliggöra stora dataset / Data Dilemmas: Creating, Using and Making Large Data Sets Available

Under våren ordnar HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek två seminarier kring hantering av forskningsdata utifrån olika datatyper. Vi hoppas att seminarierna ska bidra till diskussion och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna genom att utgå från inbjudna forskares exempel:

D... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-04-27 To   13:00 - 17:00   Pufendorfinstitutets hörsal


Seminarium

Föreläsare Helena Strandberg (KOM) och Gudbjörg Erlingsdottir är arrangörer

Ingår i Lunds universitets 350-års jubileum

E-hälsa: Digitaliseringen av hälsa och sjukvård

Helena Strandberg (KOM) och Gudbjörg Erlingsdottir är arrangörer, och nätverket eHealth@lu står bakom, seminariet.

Det finansieras med medel från Sten K Johnssons stiftelse, som också stödjer det bokprojekt som Helena och Gudbjörg är redaktörer för: "eHälsa som samhällsfenomen: teori och perspekti... Visa allt


Mer information: http://www.lu.se/event/e-halsa-digitalisering...


Från kalendariet för Institutionen för kulturvetenskaper

2017-04-27 To   15:00 - 18:00   LUX C126


Föreläsning

Kunskap i en digital värld: Resultatdialog och debatt

En eftermiddag om tillit, trovärdighet och relevans på webben samt reflektioner kring tvärvetenskapliga utmaningar, yttrandefrihet och algoritmernas betydelse.

Detta sker med avstamp i forskningsresultat från det tvärvetenskapliga projektet "Kunskap i en digital värld" och presentationer och samtal om hur... Visa allt


Mer information: http://www.kdw.lu.se/kunskap-i-en-digital-var...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-04-27 To   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Anders Högberg, Linnéuniversitetet och Peter Gärdenfors, LU

Forskarseminarium: Arkeologi

Homo docens : Det sociala lärandets betydelse för människans kognitiva evolution


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-04-27 To   18:15 - 20:00   LUX B339


Föredrag

Föreläsare Anna Minara Ciardi

Katedralkultur i tidig nordisk medeltid - nya perspektiv

Arr. medeltidsseminariet ALMA. Eftersits.

I det medeltida samhället var katedralen, biskopens kyrka, den centrala punkten för det dåtida religiösa och intellektuella livet, men i många avseenden också det politiska. Här firade man den gudstjänst som fungerade som förebild för sockenkyrkornas enklare l... Visa allt


Mer information: http://www.ctr.lu.se/forskning/vetenskapliga-...


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-05-03 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Sia Spiliopoulou Åkermark

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Minorities, Self-Government, Security: the cases of Greenland and the Åland Islands

Nordic solutions to minority issues and self-government vary and range from a limited cultural autonomy to strong forms of territorial self-government with constitutional or/and international entrenchment. Security considerations have not been much discussed in legal and political theory as an aspect of self-gover... Visa allt


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-05 Fr   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H405


Seminarium

Föreläsare Prof Arne Jönsson

Latin - forskarseminarium

Tba

Aske Damtoft Poulsen framlägger ett avsnitt av sin avhandling


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-06 Lö   10:15 - 12:00   LUX C 121


Disputation

Författare Matteo Fuoli

Opponent Elena Semino

Organizational trust: Discourse analytical and experimental perspectives


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-08 Må   10:15 - 12:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Lena Strid, Inst f arkeologi och antikens historia i Lund

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Parchment production in Scandinavia in the Middle Ages


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-08 Må   13:15 - 14:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Johnny Karlsson, Stockholm

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-08 Må   14:00 - 14:45   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Anna Petersén, NIKU i Trondheim

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Olav Haraldssons Klemenskyrka i Nidaros. Från ett kungligt kapell i en tidig urban miljö till Olavskultens första vallfartsmål


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-09 Ti   15:15 - 16:00   LUX B237


Seminarium

Föreläsare Nicolò Dell'Unto

Arkeologi för alla

Arkeologi för alla! How 3D methods help archaeologists (föredraget ges på engelska)

Öppna föredrag om pågående forskning vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Föredragen vänder sig till en intresserad allmänhet samt universitetet i sin helhet.


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-05-12 Fr   09:00 - 11:00   SOL:H140


Seminarium

Datadilemman : känslig data i praktiken / Data Dilemmas: Sensitive Data in Practice

Under våren ordnar HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek två seminarier kring hantering av forskningsdata utifrån olika datatyper. Vi hoppas att seminarierna ska bidra till diskussion och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna genom att utgå från inbjudna forskares exempel:

D... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-12 Fr   15:15 - 17:00   LUX C126


Seminarium

Föreläsare Ingar Brinck

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled är en föreläsningsserie med svenska professorer i filosofi.
Under föreläsningarna kommer professorerna att ge en övergripande presentation av sin forskning, hur deras ursprungliga intresse för filosofi har sett ut, hur deras forskning har utvecklats, hur innovationer och nya idéer... Visa allt


Mer information: http://www.fil.lu.se/institutionen/ovrigt/the...


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-05-15 Må   18:30 - 20:00   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Anna Nilsson Hammar

350-årsjubileum: Kontroverser, kval och brännmärkta samveten vid Lunds universitet kring sekelskiftet 1700

Mot slutet av 1600-talet tog utbildningen i samvetsfrågor fart vid Lunds universitet. Hur diskuterade kontroversteologer och filosofer det inre livet och samvetets problem? Vilka kval, anfäktningar och vedermödor ställdes dåtidens studenter inför? Och vad skulle man egentligen göra med de som hade för evig... Visa allt


Mer information: http://www.hist.lu.se/person/AnnaNilsson/


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-17 On   18:30 - 20:00   LUX B538


Seminarium

Föreläsare Sharon Rider (Uppsala University)

Filosofiska föreningen

TBA

In Collaboration with Hans Larsson-samfundet.


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-05-18 To -
2017-05-19 Fr   SOL Humanisten Humhör


Konferens

"Tracing entanglements in media history"

Open keynote sessions:
18/5, Michele Hilmes (University of Wisconsin)
19/5, Simo Mikkonen (University of Jyväskylä)

For more information, see the conference homepage.
All are welcome to the keynote sessions!


Mer information: http://emhis.blogg.lu.se/tracing-entanglement...


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-18 To   10:15 - 12:00   SOL Humanisten H428b


Seminarium

Föreläsare Man Gao

Fonetik - forskarseminarium

TBA


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-18 To   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Charlotte Fabech och Ulf Näsman

Forskarseminarium: Arkeologi

Sösdala-ryttarna och förbindelserna till den europeiska krigareliten


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-05-18 To   18:15 - 19:30   LUX B339


Föredrag

Föreläsare Christian Oertel

St Erik as a Political Saint in Medieval Sweden. The Socio-Historical Aspects of his Cult

Arr. medeltidsseminariet ALMA. Eftersits.

The cult of St Erik started in the second half of the twelfth century as one of several Swedish diocesan cults. By the end of the Middle Ages he is the widely acknowledged Swedish rex perpetuus and the foremost patron saint of the realm who is sported in its seal, the r... Visa allt


Mer information: http://www.ctr.lu.se/forskning/vetenskapliga-...


Från kalendariet för Institutionen för kulturvetenskaper

2017-05-19 Fr   09:15 - 12:30   Segerfalksalen, BMC


Symposium

Föreläsare Sara Backström Lindeberg/Mats E Nilsson/m.fl

Höra men inte se - Se men inte höra - Ljudmiljöns roll för syn- och hörselskadade

Forsknings- och utvecklingsrapporten ”Med ljudet som omvärld” ger en unik inblick i hur elever med blindhet beskriver skolans olika ljudmiljöer och hur dessa skapar skiftande förutsättningar för lärande och delaktighet. Ljudmiljön är avgörande för både inlärningen och det sociala samspelet. Den 19... Visa allt


Mer information: http://www.ljudcentrum.lu.se


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-22 Må   13:15 - 15:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Föreläsare Prof. Arne Jönsson

Latin - forskarseminarium

Tba

Arsenij Vetushko-Kalevich framlägger ett avsnitt av sin avhandling


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-23 Ti   15:15 - 17:00   LUX Aula C116


Föreläsning

Föreläsare Professor Frans de Waal

Frans de Waal: Reuniting Morality and Biology

Filosofiska institutionens Pufendorfföreläsningar

Vad kan djur lära oss om vår moral? Frans de Waal föreläser om hur man kan bygga teorier om mänsklig moral på biologisk grund, genom jämförelser med andra djur, och vilka problem detta skulle lösa. Dr. Frans B. M. de Waal är världsberömd för sina... Visa allt


Mer information: http://www.pufendorf.se


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-24 On   15:15 - 17:00   LUX Aula C116


Föreläsning

Föreläsare Professor Frans de Waal

Frans de Waal: Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?

Filosofiska institutionens Pufendorfföreläsningar

Vad kan djur lära oss om vårt ursprung? Frans de Waal föreläser om hur det unikt mänskliga gång på gång har motbevisats, och hur människans intelligens istället framträder som en variant på mer allmäna förmågor delade av många djur. Dr. Frans... Visa allt


Mer information: http://www.pufendorf.se


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-30 Ti   18:15 - 20:00   LUX B538


Seminarium

Föreläsare Anna Karin Selberg (Södertörn University)

Filosofiska föreningen

TBA


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-06-14 On -
2017-06-17 Lö   Språk- och litteraturcentrum, LUX


Konferens

CSS konferens 2017: Rethinking Scandinavia

Vad finns det för skäl att intressera sig för Norden i vår tid? Hur ska man bedriva studier med inriktning mot Norden i en värld präglad av på en gång ökande globalisering och tilltagande nationalism?

Med utgångspunkt i dessa frågor arrangerar Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) en... Visa allt


Mer information: http://csspublications.net/css-conference/


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-08-30 On -
2017-09-01 Fr   09:00 - 19:00   LUX, Helgonavägen 3


Konferens

ENSO V in Lund 2017, The Fifth Conference of the European Network on Social Ontology

The Fifth Conference of the European Network on Social Ontology

Lund, Sweden

August 30 – September 1, 2017
About the conference

ENSO V is an interdisciplinary conference concerning social ontology. Possible topics include but are not limited to

The metaphysics of social reality
Team reasoning, coor... Visa allt


Mer information: http://www.ensov.org/