lu.se

Kalendarium

Till föregående månad April Till nästa månad   Till föregående år 2017       
  M T O T F L S
13             1   2  
14   3   4   5   6   7   8   9  
15   10   11   12   13   14   15   16  
16   17   18   19   20   21   22   23  
17   24   25   26   27   28   29   30  


Visar 34 evenemang fr o m 2017-04-26 On t o m 2017-09-01 Fr

Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-04-26 On -
2017-04-28 Fr   15:00 - 17:00   SOL Humanisten Humhör


Seminarium

Latin - forskarseminarium

”Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktningen 1500‒1800”.

Symposiet arrangeras av Valborg Lindgärde, Arne Jönsson (latin), Daniel Möller (litteraturvetenskap) och Arsenij Vetushko-Kalevich (symposiesekretare).


PDF-dokument Att dikta for livet - PROGRAM.pdf


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-04-27 To   09:00 - 11:00   G125, Sociologen


Seminarium

Datadilemman : att skapa, använda och tillgängliggöra stora dataset / Data Dilemmas: Creating, Using and Making Large Data Sets Available

Under våren ordnar HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek två seminarier kring hantering av forskningsdata utifrån olika datatyper. Vi hoppas att seminarierna ska bidra till diskussion och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna genom att utgå från inbjudna forskares exempel:

D... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-04-27 To   13:00 - 17:00   Pufendorfinstitutets hörsal


Seminarium

Föreläsare Helena Strandberg (KOM) och Gudbjörg Erlingsdottir är arrangörer

Ingår i Lunds universitets 350-års jubileum

E-hälsa: Digitaliseringen av hälsa och sjukvård

Helena Strandberg (KOM) och Gudbjörg Erlingsdottir är arrangörer, och nätverket eHealth@lu står bakom, seminariet.

Det finansieras med medel från Sten K Johnssons stiftelse, som också stödjer det bokprojekt som Helena och Gudbjörg är redaktörer för: "eHälsa som samhällsfenomen: teori och perspekti... Visa allt


Mer information: http://www.lu.se/event/e-halsa-digitalisering...


Från kalendariet för Institutionen för kulturvetenskaper

2017-04-27 To   15:00 - 18:00   LUX C126


Föreläsning

Kunskap i en digital värld: Resultatdialog och debatt

En eftermiddag om tillit, trovärdighet och relevans på webben samt reflektioner kring tvärvetenskapliga utmaningar, yttrandefrihet och algoritmernas betydelse.

Detta sker med avstamp i forskningsresultat från det tvärvetenskapliga projektet "Kunskap i en digital värld" och presentationer och samtal om hur... Visa allt


Mer information: http://www.kdw.lu.se/kunskap-i-en-digital-var...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-04-27 To   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Anders Högberg, Linnéuniversitetet och Peter Gärdenfors, LU

Forskarseminarium: Arkeologi

Homo docens : Det sociala lärandets betydelse för människans kognitiva evolution


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-04-27 To   18:15 - 20:00   LUX B339


Föredrag

Föreläsare Anna Minara Ciardi

Katedralkultur i tidig nordisk medeltid - nya perspektiv

Arr. medeltidsseminariet ALMA. Eftersits.

I det medeltida samhället var katedralen, biskopens kyrka, den centrala punkten för det dåtida religiösa och intellektuella livet, men i många avseenden också det politiska. Här firade man den gudstjänst som fungerade som förebild för sockenkyrkornas enklare l... Visa allt


Mer information: http://www.ctr.lu.se/forskning/vetenskapliga-...


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-04-27 To   18:15 - 20:00   LUX B538


Seminarium

Föreläsare Åsa Wikforss (Stockholm)

Filosofiska föreningen

Resisting the facts

Suddenly we face a new threat: Fact resistance. People do not form their beliefs on the basis of relevant evidence but on the basis of political belonging. Social media spreads fake news and there is widespread skepticism about expertise. The American president makes false and ungrounded statements on a regular ba... Visa allt


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-04-28 Fr   09:00 - 12:00   Journalistutbildningens lokaler högst upp på Gamla kirurgen, Sandgatan 3


Seminarium

Föreläsare Kristoffer Örstadius

Ingår i Lunds universitets 350-års jubileum

Prisad DN-journalist med programmering som verktyg

28 april gästar DN-journalisten Kristoffer Örstadius, belönad med Guldspaden 2013 och Stora journalistpriset 2015, Journalistutbildningen som bjuder in till en öppen förmiddagsföreläsning om grävande journalistik och dataanalys. Föreläsningen är en del av vetenskapsveckan Det digitala Samhället och Lun... Visa allt


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-04-28 Fr   15:15 - 17:00   LUX C121


Seminarium

Föreläsare Åsa Wikforss

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled är en föreläsningsserie med svenska professorer i filosofi.
Under föreläsningarna kommer professorerna att ge en övergripande presentation av sin forskning, hur deras ursprungliga intresse för filosofi har sett ut, hur deras forskning har utvecklats, hur innovationer och nya idéer... Visa allt


Mer information: http://www.fil.lu.se/institutionen/ovrigt/the...


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-05-03 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Sia Spiliopoulou Åkermark

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Minorities, Self-Government, Security: the cases of Greenland and the Åland Islands

Nordic solutions to minority issues and self-government vary and range from a limited cultural autonomy to strong forms of territorial self-government with constitutional or/and international entrenchment. Security considerations have not been much discussed in legal and political theory as an aspect of self-gover... Visa allt


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-05-04 To   16:15 - 18:00   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Prof. em. Eva Österberg

Tro och bevis. Miraklernas paradox

Föreläsning och utdelning av Anders Nygrenpriset samt teologiska fakultetens och CTR:s firande av universitetets 350-årsjubileum.


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-05 Fr   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H405


Seminarium

Föreläsare Prof Arne Jönsson

Latin - forskarseminarium

Rebels without a cause. Aske Damtoft Poulsen framlägger ett avsnitt av sin avhandling

Abstract: One of the recurring themes of the Annales is the fluidity of language and the use of key terms. The theme appears also in accounts of northern barbarians. Considering the frequent invocations of fluid, ambiguous and partisan terms such as libertas and servitus in speeches of northern barbarians, this is... Visa allt


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-06 Lö   10:15 - 12:00   LUX C 121


Disputation

Författare Matteo Fuoli

Opponent Elena Semino

Organizational trust: Discourse analytical and experimental perspectives


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-08 Må   10:15 - 12:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Lena Strid, Inst f arkeologi och antikens historia i Lund

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Parchment production in Scandinavia in the Middle Ages


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-08 Må   13:15 - 14:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Johnny Karlsson, Stockholm

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-08 Må   14:00 - 14:45   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Anna Petersén, NIKU i Trondheim

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Olav Haraldssons Klemenskyrka i Nidaros. Från ett kungligt kapell i en tidig urban miljö till Olavskultens första vallfartsmål


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-09 Ti   15:15 - 16:00   LUX B237


Seminarium

Föreläsare Nicolò Dell'Unto

Arkeologi för alla

Arkeologi för alla! How 3D methods help archaeologists (föredraget ges på engelska)

Öppna föredrag om pågående forskning vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Föredragen vänder sig till en intresserad allmänhet samt universitetet i sin helhet.


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-10 On   13:15 - 15:00   SOL Absalon A333


Seminarium

Föreläsare Prof. Arne Jönsson

Latin - forskarseminarium

Alfred Sjödins kandidatuppsats ”Carl Georg Brunius mellan kosmopolitism och nationallitteratur” ventileras

Abstract: 1822 arbetade Esaias Tegnér som bäst på Frithiofs saga, det främsta monumentet för den svenska romantikens strävan att lägga det isländska kulturarvet till grund för den svenska litteraturen. Samma år publicerade latinskalden, senare arkitekten och byggnadshistorikern tillika Tegnérs efterträ... Visa allt


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-05-11 To   17:15 - 18:30   LUX C121


Debatt

Föreläsare Brian Klug and Göran Rosenberg

To Flee or Not to Flee? Europe and the Jewish future

A public discussion between
Brian Klug and Göran Rosenberg, moderated by Karin Hedner Zetterholm


PDF-dokument To Flee or Not to Flee poster.pdf


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-05-12 Fr   09:00 - 11:00   SOL:H140


Seminarium

Datadilemman : känslig data i praktiken / Data Dilemmas: Sensitive Data in Practice

Under våren ordnar HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek två seminarier kring hantering av forskningsdata utifrån olika datatyper. Vi hoppas att seminarierna ska bidra till diskussion och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna genom att utgå från inbjudna forskares exempel:

D... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-12 Fr   15:15 - 17:00   LUX C126


Seminarium

Föreläsare Ingar Brinck

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled är en föreläsningsserie med svenska professorer i filosofi.
Under föreläsningarna kommer professorerna att ge en övergripande presentation av sin forskning, hur deras ursprungliga intresse för filosofi har sett ut, hur deras forskning har utvecklats, hur innovationer och nya idéer... Visa allt


Mer information: http://www.fil.lu.se/institutionen/ovrigt/the...


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-05-15 Må   18:30 - 20:00   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Anna Nilsson Hammar

350-årsjubileum: Kontroverser, kval och brännmärkta samveten vid Lunds universitet kring sekelskiftet 1700

Mot slutet av 1600-talet tog utbildningen i samvetsfrågor fart vid Lunds universitet. Hur diskuterade kontroversteologer och filosofer det inre livet och samvetets problem? Vilka kval, anfäktningar och vedermödor ställdes dåtidens studenter inför? Och vad skulle man egentligen göra med de som hade för evig... Visa allt


Mer information: http://www.hist.lu.se/person/AnnaNilsson/


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-17 On   18:30 - 20:00   LUX B538


Seminarium

Föreläsare Sharon Rider (Uppsala University)

Filosofiska föreningen

TBA

In Collaboration with Hans Larsson-samfundet.


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-05-18 To -
2017-05-19 Fr   SOL Humanisten Humhör


Konferens

"Tracing entanglements in media history"

Open keynote sessions:
18/5, Michele Hilmes (University of Wisconsin)
19/5, Simo Mikkonen (University of Jyväskylä)

For more information, see the conference homepage.
All are welcome to the keynote sessions!


Mer information: http://emhis.blogg.lu.se/tracing-entanglement...


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-18 To   10:15 - 12:00   SOL Humanisten H428b


Seminarium

Föreläsare Man Gao

Fonetik - forskarseminarium

Tonal Alignment in Mandarin Chinese: An Articulatory Phonology Account

The theoretical framework of Articulatory Phonology (AP) has thus far been applied mostly to segmental contrasts and syllable structure. This paper constitutes an attempt at extending AP to prosodic phenomena, by evaluating its ability to handle the tonal system of Mandarin Chinese. A theoretical model is propos... Visa allt


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-05-18 To   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Charlotte Fabech och Ulf Näsman

Forskarseminarium: Arkeologi

Sösdala-ryttarna och förbindelserna till den europeiska krigareliten


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-05-18 To   18:15 - 19:30   LUX B339


Föredrag

Föreläsare Christian Oertel

St Erik as a Political Saint in Medieval Sweden. The Socio-Historical Aspects of his Cult

Arr. medeltidsseminariet ALMA. Eftersits.

The cult of St Erik started in the second half of the twelfth century as one of several Swedish diocesan cults. By the end of the Middle Ages he is the widely acknowledged Swedish rex perpetuus and the foremost patron saint of the realm who is sported in its seal, the r... Visa allt


Mer information: http://www.ctr.lu.se/forskning/vetenskapliga-...


Från kalendariet för Institutionen för kulturvetenskaper

2017-05-19 Fr   09:15 - 12:30   Segerfalksalen, BMC


Symposium

Föreläsare Sara Backström Lindeberg/Mats E Nilsson/m.fl

Höra men inte se - Se men inte höra - Ljudmiljöns roll för syn- och hörselskadade

Forsknings- och utvecklingsrapporten ”Med ljudet som omvärld” ger en unik inblick i hur elever med blindhet beskriver skolans olika ljudmiljöer och hur dessa skapar skiftande förutsättningar för lärande och delaktighet. Ljudmiljön är avgörande för både inlärningen och det sociala samspelet. Den 19... Visa allt


Mer information: http://www.ljudcentrum.lu.se


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-05-22 Må   13:15 - 15:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Föreläsare Prof. Arne Jönsson

Latin - forskarseminarium

Tba

Arsenij Vetushko-Kalevich framlägger ett avsnitt av sin avhandling


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-23 Ti   15:15 - 17:00   LUX Aula C116


Föreläsning

Föreläsare Professor Frans de Waal

Frans de Waal: Reuniting Morality and Biology

Filosofiska institutionens Pufendorfföreläsningar

Vad kan djur lära oss om vår moral? Frans de Waal föreläser om hur man kan bygga teorier om mänsklig moral på biologisk grund, genom jämförelser med andra djur, och vilka problem detta skulle lösa. Dr. Frans B. M. de Waal är världsberömd för sina... Visa allt


Mer information: http://www.pufendorf.se


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-24 On   15:15 - 17:00   LUX Aula C116


Föreläsning

Föreläsare Professor Frans de Waal

Frans de Waal: Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?

Filosofiska institutionens Pufendorfföreläsningar

Vad kan djur lära oss om vårt ursprung? Frans de Waal föreläser om hur det unikt mänskliga gång på gång har motbevisats, och hur människans intelligens istället framträder som en variant på mer allmäna förmågor delade av många djur. Dr. Frans... Visa allt


Mer information: http://www.pufendorf.se


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-05-30 Ti   18:15 - 20:00   LUX B538


Seminarium

Föreläsare Anna Karin Selberg (Södertörn University)

Filosofiska föreningen

TBA


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-06-14 On -
2017-06-17 Lö   Språk- och litteraturcentrum, LUX


Konferens

CSS konferens 2017: Rethinking Scandinavia

Vad finns det för skäl att intressera sig för Norden i vår tid? Hur ska man bedriva studier med inriktning mot Norden i en värld präglad av på en gång ökande globalisering och tilltagande nationalism?

Med utgångspunkt i dessa frågor arrangerar Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) en... Visa allt


Mer information: http://csspublications.net/css-conference/


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-08-30 On -
2017-09-01 Fr   09:00 - 19:00   LUX, Helgonavägen 3


Konferens

ENSO V in Lund 2017, The Fifth Conference of the European Network on Social Ontology

The Fifth Conference of the European Network on Social Ontology

Lund, Sweden

August 30 – September 1, 2017
About the conference

ENSO V is an interdisciplinary conference concerning social ontology. Possible topics include but are not limited to

The metaphysics of social reality
Team reasoning, coor... Visa allt


Mer information: http://www.ensov.org/