lu.se

Kalendarium

Till föregående månad Oktober Till nästa månad   Till föregående år 2017       
  M T O T F L S
39               1  
40   2   3   4   5   6   7   8  
41   9   10   11   12   13   14   15  
42   16   17   18   19   20   21   22  
43   23   24   25   26   27   28   29  
44   30   31            


Visar 62 evenemang fr o m 2017-10-21 Lö t o m 2018-01-18 To

Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-10-21 Lö   10:15 - 12:00   LUX C121


Disputation

Författare Nina Ernst

Opponent Maria Margareta Österholm

Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige


Från kalendariet för Humanistiska och teologiska fakulteterna

2017-10-24 Ti   18:00 - 20:00   LUX aula, Helgonavägen 3, Lund


Föreläsning

En kväll om boken En lundensisk litteraturhistoria

Kom hör några av författarna bakom En lundensisk litteraturhistoria! Bland annat kommer Katarina Bernhardsson prata om lundaspecialiteten Q-versen, Göran Bexell om Stagnelius och Lund och Bibs Rausing och Anders Palm om Hjalmar Gullberg - Agda Holst, ett möte mellan poeten och konstnärinnan.

Kvällens pro... Visa allt


Humanistiska och teologiska fakulteterna

Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-10-25 On   13:15 - 15:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Föreläsare Sara Santesson

Forskarseminariet

Studenters skrivande – brister, förväntningar, ansvar

I medierna hävdas emellanåt – mer eller mindre högljutt – att dagens studenter inte kan skriva. Man kan hävda att sådana utspel är del av en kontraproduktiv skrivkrisdiskurs (Malmström 2017). Men bakom dem står i många fall universitetslärare som är frustrerade över att undervisningens kvalitet bli... Visa allt


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-10-26 To   15:15 - 17:00   LUX C214


Seminarium

Föreläsare Carina Bennerhag, Luleå University of Technology

Forskarseminarium: Arkeologi

From hard rock to heavy metal--Early iron production in a hunting and gathering community in northern Sweden


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-10-26 To   19:00 - 20:30   Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3, Malmö.


Seminarium

Föreläsare docent Irene Andersson

Arbetshistoriska seminariet

75 år sedan sillaupproret i Malmö

Under rubriken 75 år sedan sillaupproret i Malmö berättar Irene utifrån egen forskning den fängslande historien om hur några tusen husmödrar den 10 september 1942 samlades på Möllevångstorget för en kollektiv protest mot livsmedelsbristen i Malmö. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria... Visa allt


Från kalendariet för Institutionen för kulturvetenskaper

2017-10-27 Fr   10:15 - 13:00   LUX C121


Disputation

Författare Meghan Cridland

Opponent Hanne Pico Larsen, PhD, Copenhagen Business School.

Disputation i etnologi: Meghan Cridland

Meghan Cridland försvarar sin avhandling: ”May contain traces of”. An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet.

Avhandlingen hålls tillgänglig å Universitetsbiblioteket. Information finns också på Internet: http://portal.research.lu.se/portal/sv/

Fakultetens opponent är Ph... Visa allt


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-10-30 Må   18:30 - 20:00   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Lars Edgren

Sture Bolin. Internationell historiker i en ödesmättad tid

Sture Bolin (1900–63) hade ett för svenska historiker ovanligt internationellt genomslag och hans teser diskuteras fortfarande. Han var också en historiker i nära kontakt med samhällsutvecklingen. Tidigt knuten till den nationella rörelsen blev han så småningom övertygad antinazist och engagerade sig fö... Visa allt


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-02 To   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-02 To   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Rune Iversen, University of Copenhagen

Forskarseminarium: Arkeologi

Tanged flint arrowheads--Interpersonal violence and group identity in the Middle Neolithic


Från kalendariet för Filosofiska institutionen

2017-11-02 To   18:15 - 20:00   LUX B538


Seminarium

Föreläsare Susanna Radovic (University of Gothenburg)

Filosofiska föreningen

TBA


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-07 Ti   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-07 Ti   10:15 - 12:00   Sociologen:G125


Seminarium

Mätt med vilka mått? : värdering för forskare vid HT- och S-fakulteterna

(English below)

Hur mäts genomslag inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen? Vilka verktyg och tjänster används och hur kan jag synliggöra min samverkan inom och utanför universitet? I vilka sammanhang är det relevant att använda norska listan, h-index, Kudos eller LUCRIS? Bibliometri... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-11-07 Ti   15:15 - 17:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Föreläsare Margareta Petersson & Rikard Schönström

Litteraturvetenskap - forskarseminarium

Att skriva nordisk litteraturhistoria

Margareta Petersson, seniorprofessor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, och Rikard Schönström presenterar den nyutkomna volymen Nordens litteratur (2017), som de varit redaktörer för (RS & EZ)


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-11-08 On   13:15 - 16:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Författare Charlotte Nilsson

Opponent Johan Jarlbrink

Forskarseminariet

Mittseminarium

Mittseminarium för Charlotte Nilssons avhandlingsarbete i mediehistoria.
Text distribueras via mail.


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-11-08 On   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminarium

Föreläsare Vasiliki Simaki

Engelska: språkvetenskapligt seminarium

StaViCTA interdisciplinary project: linguistic insights of en-stanced discourse

This interdisciplinary project (Advances in the description and explanation of STAnce in discourse using VIsual and Computational Text Analytics – StaViCTA ) across semantics, computational linguistics and information visualization investigates stance in human communication. Stance-taking, which is crucial for t... Visa allt


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-09 To   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-11-10 Fr   10:15 - 13:00   LUX C121


Disputation

Författare Johannes Ljungberg

Opponent Professor Pasi Ihalainen

Toleransens gränser Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte... Visa allt


Mer information: http://portal.research.lu.se/portal/sv/public...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-13 Må   13:15 - 14:05   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Rubina Raja, UrbNet, Aarhus University

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

”Towards new lines of enquiry in urban archaeology: urban networks and dynamics”


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-13 Må   14:05 - 14:55   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Federica Sulas, UrbNet, Aarhus University

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

”Geoarchaeological approaches to urban living: defining scales, contexts and processes at work in medieval African towns”


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-13 Må   15:10 - 16:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Vana Orfanou, UrbNet, Aarhus University

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

”Means, aims and challenges of archaeometallurgy and the Viking Ribe project”


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-13 Må   16:00 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Hanna Dahlström, UrbNet, Aarhus University/Museum of Copenhagen

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

”A town in the making – a study of urbanity as practice and life form in medieval Copenhagen”


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-11-13 Må   18:30 - 20:00   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Eva Österberg

Kreativitet och öppenhet: Birgitta Odén mitt i forskarvärlden

Birgitta Odén (1921-2016) blev den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet när hon 1965 utnämndes till professor i historia. I den bemärkelsen var hon en pionjär. Var hon det också genom sin forskningsinriktning, eller kom det genom hennes kreativitet, samhällsengagemang och vilja att stödja nya... Visa allt


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-14 Ti   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-14 Ti   10:15 - 12:00   SOL B210, Bibliotekets undervis.sal


Workshop

EndNote-introduktion

(English below)

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Ingen föranmälan krävs.

Du som har använt... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-14 Ti   15:15 - 16:00   LUX B152


Seminarium

Föreläsare Jes Wienberg

Arkeologi för alla

Forntid i nutid – västvärldens vikingar

Seminarieserien "Arkeologi för alla" erbjuder öppna föredrag om pågående forskning vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Föredragen vänder sig till en intresserad allmänhet samt universitetet i sin helhet.


Från kalendariet för Institutionen för kulturvetenskaper

2017-11-16 To   09:00 - 15:00   LUX aula nedre


Symposium

Man & Sound Environment 2017 - Recent Soundscape Research

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inbjuder till tvärvetenskapligt symposium ”Man & Sound Environment 2017 - Recent soundscape research. 
The field of soundscape is a growing and active research field that covers the most suprising angles and aspects of sound. This symposium gives a glimpse of current so... Visa allt


PDF-dokument Info man & sound.pdf


Mer information: http://app.bwz.se/lundsuniversitet/ljudmiljoc...


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-16 To   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-16 To   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Bettina Schulz Paulsson

Forskarseminarium: Arkeologi

Bayesian statistics and high-precise Neolithic chronologies


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-16 To   15:15 - 17:00   LUX C214


Seminarium

Föreläsare Mikael Larsson, Andreas Svensson, Jan Apel

Forskarseminarium: Arkeologi

Botanical evidence of malt for beer in Iron Age Uppåkra


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-11-20 Må   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H135b


Seminarium

Föreläsare Marianna Bolognesi, Postdoctoral researcher, University of Oxford, UK

Centrum för kognitiv semiotik

VisMet 1.0: A corpus of visual metaphors

In this talk I will first explain how visual metaphors are defined, identified ‘in the wild’, and analysed within the current theoretical frameworks proposed by cognitive linguists and media scholars. I will then introduce the corpus of visual metaphors VisMet 1.0 (http://www.vismet.org/VisMet/index.php), impl... Visa allt


Mer information: http://www.vismet.org/VisMet/index.php


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-11-20 Må   15:15 - 17:00   SOL Humanisten H135a


Seminarium

Föreläsare Jobst Welge

Komplitt (Forum för komparativ litteraturvetenskap)

From Jules Verne to Alejo Carpentier: The Jungle Novel as a Question for Genre Theory.

The talk will explore the generic similarities and differences among different examples of the so-called "novel of the jungle"--a representative novelistic genre in modern Latin American literature that also entertains certain connections with the European adventure novel from the end of the 19th century (A. C. Do... Visa allt


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-21 Ti   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för Institutionen för utbildningsvetenskap

2017-11-22 On   10:15 - 12:00   MNO-huset


Seminarium

UFO-seminariet

How to wake up students' hearts by science mysteries

1. 10.15 – 11.05: How to wake up students' hearts by science mysteries
2. 11.10 – 12.00: Avhandlingskapitel: Erkännande och gränsbevakning i samhällskunskapsunder-visning på gymnasiet (prel. titel)


PDF-dokument Schema för UFO-seminariet hösten 2017 201...


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-11-22 On   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminarium

Föreläsare Mattias Heldner, Stockholm University

Engelska: språkvetenskapligt seminarium

Turn-taking, gaps and overlaps in spontaneous conversation


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-11-22 On   15:15 - 17:00   LUX C214


Seminarium

Föreläsare Steven Shapin (Harvard) och Kapil Raj (EHESS, Paris)

Förmoderna seminariet

The History of Knowledge. Potentials and Challenges

I ett samarbete mellan de Förmoderna och Kunskapshistoriska seminarierna vid Historiska institutionen ges ett seminarium med Steven Shapin (Harvard) och Kapil Raj (EHESS, Paris).


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-23 To   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-23 To   15:15 - 17:00   LUX B352


Seminarium

Föreläsare Maikel Kuijpers, Leiden University

Forskarseminarium: Arkeologi

An archaeology of skill


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-11-23 To   18:30 - 20:00   Landskrona Museum


Seminarium

Föreläsare Kjersti Bosdotter

Arbetshistoriska seminariet

I spåren av varven - om fanor, konstverk och romaner

Av Sveriges omfattande varvsindustri återstår idag endast ett par mindre anläggningar. Det finns ännu inget varvsmuseum som skildrar arbetet på varven i de städer som dominerades stort av varvsindustrin. Men det finns minnesberättelser och konstnärlig gestaltning av olika slag. Kring dessa teman föreläse... Visa allt


Från kalendariet för Institutionen för utbildningsvetenskap

2017-11-24 Fr   LUX-huset, Helgonavägen 3 i Lund


Konferens

Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens

Jubileum!
Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens firar 10 år!

Den 23 november 2017 hålls Lunds universitets sjätte pedagogiska utvecklingskonferens.
Målgrupp för denna konferens är ALLA med pedagogiska uppdrag – lärare, forskarhandledare, studievägledare, studierektorer, utbildningsadmi... Visa allt


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-24 Fr   10:15 - 13:00   Lux aula C116


Disputation

Författare Andreas Nilsson

Opponent Anne Lene Melheim, Oslo University

Bronze craft, socketed axes and the path of knowledge - The dissemination and the availability of Bronze craft during the Scandinavian Bronze Age

Lux aula


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-28 Ti   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-28 Ti   13:15 - 16:00   SOL B210, Bibliotekets undervis.sal


Visning/Demonstration

Manage your Image : hantering av bilder i forskningen

(English below)

IT-enheten och biblioteket visar verktyg och svarar på frågor om bildhantering i forskningen. Bland annat presenteras den bildatabas som håller på att byggas upp, program för bildbehandling, analysverkyget Nvivo och frågor kring upphovsrätt för egna och andras bilder. Vi inleder med kort... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-11-29 On   17:15 - 19:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Film- och mediehistoriska seminariet

Everyday media technologies

Tiina Männistö-Funk, Gothenburg university, "Material clusters of gramophone music in rural and urban Finland of the 1920s and 1930s"
Rasmus Fleischer, Stockholm university, "The market for tape recorders and the politics of home recording"

Post seminar.
Welcome!


Mer information: http://www.kom.lu.se/forskning/mediehistoria/...


Från kalendariet för HT-biblioteken

2017-11-30 To   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-11-30 To   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Andreas Svensson

Forskarseminarium: Arkeologi

Halvtidsseminarium


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-12-04 Må   18:30 - 20:00   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Klas-Göran Karlsson

Lundahistoriker i världen

Historia är ett nationellt projekt, världen över och sedan länge. Men Lund har avvikit från detta mönster. Detta föredrag fokuserar på hur Lundahistoriker under de senaste hundra åren har vidgat de geografiska ramarna för sitt arbete, först till Skandinavien, därefter till Europa och världen, och vilk... Visa allt


Från kalendariet för Språk- och litteraturcentrum

2017-12-05 Ti   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H135a


Seminarium

Föreläsare Linda Piltz

Komplitt (Forum för komparativ litteraturvetenskap)

Komparativ litteraturvetenskap möjliggör gränsöverskridanden inom litteraturvetenskap

Tanken med denna framställning är att den kan fungera som både en inledning och en sorts nystart av en debatt om ämnet komparativ litteraturvetenskap. I framställningen kommer jag att fokusera på varför komparativ litteraturvetenskap som ämne bör behållas och utvecklas. Mina argument för att behålla oc... Visa allt


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-12-06 On   13:00 - 15:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Författare Tommy Bruhn

Opponent Orla Vigsø, JMG Göteborgs universitet

Slutseminarium


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-12-06 On   13:15 - 14:15   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Jakob Wirén

Docentföreläsning: Utmaningsdriven undervisning – perspektiv på kyrklig traditionsförmedling i vår tid

Jakob Wirén har den 31 augusti utsetts till oavlönad docent vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Föreläsningen följs av Magdalena Nordins docentföreläsning. Därefter bjuder teologiska fakulteten och CTR på kaffe och tårta i personalmatsalen på LUX.


Från kalendariet för Institutionen för kommunikation och medier

2017-12-06 On   13:15 - 16:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminarium

Författare Tommy Bruhn

Opponent Orla Vigsö, Göteborgs universitet

Forskarseminariet

Slutseminarium

Slutseminarium för Tommy Bruhns avhandlingsarbete i retorik. Text distribueras via mail.


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-12-06 On   14:15 - 15:15   LUX C121


Föreläsning

Föreläsare Magdalena Nordin

Docentföreläsning: Kunskap om religion i nutida samhällen

Magdalena Nordin har den 20 september utsetts till oavlönad docent vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Efter föreläsningen bjuder teologiska fakulteten och CTR på kaffe och tårta i personalmatsalen på LUX.


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-12-07 To   15:15 - 17:00   LUX C214


Seminarium

Författare Johan Sterner

Opponent Torbjörn Ahlström

Forskarseminarium: Arkeologi

Slutseminarium: Neandertals and fire: a multi proxy study into the continuity of fire use in the Middle Paleolithic with focus on western Europe


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-12-11 Må   10:15 - 11:30   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Gertie Ericsson, Kulturen/ Inst f arkeologi och antikens historia i Lund

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Det tidiga Lund och omlandet


Från kalendariet för Institutionen för utbildningsvetenskap

2017-12-11 Må   10:15 - 12:00   MNO-huset


Seminarium

UFO-seminariet

Skola på vetenskaplig grund

Skola på vetenskaplig grund av Per Kornhall, FD i växtsyste-matik, fd. undervisningsråd på Skolverket, forskare Mä-lardalens högskola


PDF-dokument Schema för UFO-seminariet hösten 2017 201...


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-12-11 Må   13:15 - 14:15   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Martin Hansson Inst f arkeologi och antikens historia i Lund & Pia Nilsson, Arkeologerna, SHM Linköping

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Arkeologi kring de obesuttnas kulturarv, 1700-1900


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-12-11 Må   14:30 - 15:30   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Eva Svensson, Karlstad universitet

Forskarseminarium: Historisk arkeologi

Begreppet miljörättvisa och de obesuttnas kulturarv, 1700-1900


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-12-12 Ti   15:15 - 16:00   LUX B152


Seminarium

Föreläsare Kenth Hansen

Arkeologi för alla

Aristokrati i skånska medeltida städer

Seminarieserien "Arkeologi för alla" erbjuder öppna föredrag om pågående forskning vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Föredragen vänder sig till en intresserad allmänhet samt universitetet i sin helhet.


Från kalendariet för Historiska institutionen

2017-12-13 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Ylva Grufstedt

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Contextualizing historical culture and game design through digital strategy games and counterfactual history

Ylva Grufstedt verksam vid Helsingfors universitet lägger fram en text från sin kommande avhandling om historieskrivning och dataspel.


Från kalendariet för Institutionen för arkeologi och antikens historia

2017-12-14 To   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminarium

Föreläsare Felix Riede, Aarhus University

Forskarseminarium: Arkeologi

Splendid isolation: The Laacher See volcano and southern Scandinavian Late Glacial hunter-gatherers


Från kalendariet för Centrum för teologi och religionsvetenskap

2017-12-15 Fr   13:15 - 16:00   LUX B417


Seminarium

Författare Arne Olsson

Opponent Sune Fahlgren

Försoningsstrategier i brytningstider - slutseminarium

Doktorsavhandlingens syfte är att beskriva och analysera vad som sker i relationer mellan människor – särskilt präster, pastorer och ledare för vitaliseringsrörelser – i det spänningsfält som uppstår när vitaliseringsrörelser berör lokala kristna församlingar eller hela den ekumeniska gemenskapen... Visa allt


Från kalendariet för HT-biblioteken

2018-01-11 To   14:15 - 16:00   SOL B210, Bibliotekets undervis.sal


Workshop

Öppen LUCRIS-verkstad

(English below)

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar dina publikationsposter eller din profil? Inför forskningsredovisningen anordnar HT-biblioteken en drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS. Naturligtvis går det också bra att ställa andra frågor.

Vi finns på pl... Visa allt


Mer information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


Från kalendariet för Institutionen för utbildningsvetenskap

2018-01-18 To   10:15 - 12:00   MNO-huset


Seminarium

UFO-seminariet

Utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för högre utbildning vid Lunds universitet, en översikt

Vårens första seminarium:
1. 10.15 – 11.05: Utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för högre utbildning vid Lunds universitet, en översikt
2. 11.10 – 12.00: ARTs, agency and social mobility: Intergenerational transmission of Sami culture in family, educational and community settings


PDF-dokument Schema för UFO-seminariet hösten 2017 201...