lu.se

Att tänka på inför ansökan

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

Tänk efter vad du vill studera utomlands, leta på universitetens hemsidor och skaffa dig en uppfattning om vilket/vilka avtalsuniversitet som kan vara intressanta för just dig.

Det är viktigt att du kontrollerar om det finns restriktioner vad gäller de ämnen du vill läsa, om du måste göra språktest innan du kan bli antagen osv. När detta är gjort är du mogen att kontakta din utresandekoordinator och studievägledaren på din hemmainstitution/avdelning.

Diskutera dina funderingar med oss. Studierna ska vara så givande som möjligt för dig, och utlandsvistelsen ska ske vid en så vettig tidpunkt som möjligt under din samlade studieperiod.

När du kommer tillbaka från dina utbytesstudier vill du kunna tillgodoräkna eller ekvivalera de kurser som du har studerat utomlands.

Här kan du läsa mer om tillgodoräknande och ekvivalering av studier.

Internationella kontoret
, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress:
SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201, 221 00 Lund

Karta