lu.se

Reseberättelser

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

Vi hoppas att reseberättelserna ska ge dig bra kunskap om våra partneruniversitet och inspiration när du skriver din ansökan.

Australien

Belgien

Danmark

Frankrike

Grekland

Italien

Japan

Jordanien

Kanada

Kina

Kroatien

Nederländerna

Ryssland

Schweiz

Spanien

Storbritannien

Tjeckien

Tyskland

Österrike

Internationella kontoret
, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress:
SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse