lu.se

Ansökan och urval

Humanistiska och teologiska fakulteterna

En gång per termin har du möjlighet att söka utbytesstudier och blir du antagen kommer du att kunna studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet utomlands.

Ansökningsperioder

  • Vårterminen: 5 februari - 5 mars
  • Höstterminen 5 september - 5 oktober

Vem kan söka?

För att kunna åka utomlands ska du uppfylla några grundläggande villkor.

Att tänka på inför din ansökan

Det finns flera saker du bör tänka på innan ansökan. Det är till exempel viktigt att du kontrollerar om det finns restriktioner vad gäller de ämnen du vill läsa, om du måste göra språktest innan du kan bli antagen osv.

Partneruniversitet

Humanistiska och teologiska fakulteterna har partneruniversitet både i och utanför Europa.

Reseberättelser

Flera av våra studenter har skrivit reseberättelser som ger dig bra kunskap om våra partneruniversitet och kan ge dig inspiration när du skriver på din ansökan.

Ansök om utbytesstudier

När du väl har förankrat dina planer med din studievägledare och med koordinatorn på HT-Internationella kontoret är det dags att fylla i en ansökan on-line samt bifoga vissa dokument

Vad händer sen?

Din ansökan registreras på HT-Internationella kontoret, och sedan går den vidare till studievägledaren vid din institution/avdelning. Här kontrolleras bl.a. att du har tillräckliga förkunskaper för dina utbytesstudier och är det många studenter som har sökt från ett visst program/ämne brukar dessa rangordnas.

 

Presentation "Exchange studies" (PDF)

Internationella kontoret
, HT

E-post: international@ht.lu.se
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201, 221 00 Lund

Karta