lu.se

Personalutbildningar

Kompetensutveckling för personal vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Högskolepedagogisk utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som undervisar studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Dels erbjuder fakulteterna kurser, dels finns universitetsgemensamma kurser.

Läs mer om högskolepedagogik

Fortbildning utomlands

Möjligheten till fortbildning utomlands omfattar samtliga anställda vid universitetet. Det största programmet för personalfortbildning är Erasmus+.

Läs mer om fortbildning utomlands