lu.se

Lärarmobilitet

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ansökan kan komma in när som helst, men vill du åka under höstterminen måste vi få in den före den 29 september och vill du åka under vårterminen måste vi få in den före den 28 februari.

Vad innebär lärarmobilitet?

Genom lärarmobiliteten inom Erasmus+ kan du som lärare eller doktorand få bidrag för att undervisa vid ett annat universitet i Europa. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad-, och doktorandnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination m.m. Vistelsen måste omfatta minst 2 dagar, samt minst 8 timmars undervisning per vecka (eller kortare tid). Maxtiden är 2 veckor.

Du kan enbart besöka ett lärosäte per mobilitetsperiod. Om du ändå skulle önska kombinera två närliggande universitet behöver du undervisa minst 8 timmar på vardera lärosäte – detta betraktas då som två separata lärarutbyten (och två separata ansökningar behöver göras).

Länder du kan åka till

Du har möjlighet att åka till något av de länder som deltar i Erasmus+ dvs. EU-länder, kandidatland samt EFTA-länder.

Lärosäten du kan söka till

För lärarmobilitet via Erasmus+ krävs ett Erasmusavtal mellan LU och det mottagande lärosätet. Du åker i första hand till lärosäten med vilka din fakultet redan har Erasmusavtal. Finns det inget avtal kan ett lärarmobilitetsavtal upprättas så länge det finns en kontakt vid partneruniversiteten.

Följande villkor måste uppfyllas

  • kontakta HT-Internationella kontoret för att höra så att det finns medel som kan finansiera din lärarmobilitet
  • utlandsvistelsen måste omfatta minst två (2) dagar och högst två (2) veckor, exklusive resdagar, samt minst åtta (8) timmars undervisning per vecka
  • Erasmusavtal måste finnas eller upprättas med värduniversitetet. Kontakta HT-Internationella kontoret om avtal saknas
  • anställd vid Lunds universitet
  • ifylld ansökan on-line som godkänts och skrivits under av Erasmuskoordinator Ingrid Temler vid Externa relationer. Mer information om hur ansökan går till får du genom att klicka på "Ansökan" i menyn till vänster.

Sista ansökningsdatum för mobilitet under hösten är den 29 september och sista dag att ansöka för mobilitet under våren är den 28 februari. I den mån det finns medel kvar kommer även ansökningar som kommer in efter detta datum att behandlas.

Kontaktinformation

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
+46462228773
fanni.faegerstenht.luse

Relaterad information

Lista över universitet som har Erasmus University Charter

Internationella nätverk