lu.se

Högskolepedagogik

Det är ett mål för Lunds universitet att alla lärare ska ha högskolepedagogisk utbildning. Enligt Lunds universitets anställningsordning krävs fem veckors högskolepedagogisk utbildning för att bli anställd som professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt. Det är fakulteternas och institutionernas ansvar att detta mål och anställningsordningens krav på högskolepedagogisk utbildning uppfylls.