lu.se

Brev och CV: konstruktiv kritik

Det är viktigt att du själv skriver ditt ansökningsbrev och ditt CV. Det är nästan lika viktigt att du ber någon annan titta på din ansökan, om inte annat för att upptäcka stavfel och liknande.

På Arbetslivsforum kan du få professionella synpunkter på din ansökan. Tillsammans diskuterar vi hur den kan bli ännu bättre.

E-posta ditt ansökningsbrev och CV till arbetslivsforum@ht.lu.se. Föreslå också några tider när du kan komma till Arbetslivsforum. Om det är bråttom kan du få kommentarer via e-post, men det brukar vara lättare att diskutera ansökan när vi sitter vid samma bord.

Bifoga gärna länkar till aktuella platsannonser.

Relaterad information

Kontakta Arbetslivsforum:

arbetslivsforum@ht.lu.se

046-222 88 90

Språk- och Litteraturcentrum,
rum A 141 A