lu.se

För arbetsgivare

Annonsera!

Söker du studenter till lediga jobb, praktikplatser, projektuppdrag och liknande? Kontakta Arbetslivsforum, så får du veta mer om vad våra studenter kan och hur du bäst når dem.

Frågor och idéer?

Har du frågor om våra utbildningar? Vill du samarbeta med Humaniora och teologi vid Lunds universitet kring praktik, gästföreläsningar eller liknande? Kontakta Arbetslivsforum!

Relaterad information

Kontakta vår arbetslivskoordinator Mattias Fall:

arbetslivsforum@ht.lu.se

046-222 88 90

Språk- och Litteraturcentrum,
rum A 141 A

Facebook.com/Arbetslivsforum