lu.se

Lön och villkor

Hur mycket skall jag begära i ingångslön?
Generell lönestatistik, som ibland presenteras i kvällstidningar under rubriker som "Har du rätt lön?", ska läsas med stor försiktighet. Den tar inte hänsyn till din ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning, var i Sverige du ska jobba och så vidare. Ett bättre sätt är att ta reda på så mycket som möjligt om ditt blivande arbete och sedan fråga ditt fackförbund. Om du inte är medlem i något fackförbund kan du ändå fråga, men de flesta förbund är mycket restriktiva med att ge service till den som inte är medlem.

Diskutera gärna löner och villkor med vänner och bekanta. Betalar deras arbetsgivare högre lön till dem som har examen? Hur många timmar i veckan arbetar den som har 45 000 i månaden?

Arbetsrätt
Du hittar mycket information om arbetsrätt på fackförbundens hemsidor.