lu.se

Uppsats och exjobb

Ta gärna chansen att skriva din uppsats med anknytning till ett företag, en organisation eller en myndighet. Det ger ofta både viktiga erfarenheter och kontakter i arbetslivet.

På Uppsatser.se kan du hitta uppsatsförslag från arbetsgivare. Du kan begränsa sökningen till ett visst ämne, till exempel historia.

 

Examensarbete genom Miljöbron

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå. De examensarbeten som Miljöbron förmedlar kan vanligen göras på antingen 10 eller 20 veckor, det vill säga 15 till 30 hp.

På Miljöbrons hemsida hittar du intressanta och spännande examensarbeten som du kan söka just nu! Observera att du som studerar vid Lunds universitet är välkommen att söka examensarbeten i både Skåne och Västra Götaland.


En del arbetsgivare ser gärna att studenter kommer med egna uppsatsförslag, bland andra Lunds kommun.

Malmö stad har en sida med ämnen för uppsatser och examensarbeten. Många har samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig inriktning, men här kan också finnas möjligheter för humanister och teologer.