lu.se

Vägledning

Studievägledning eller karriärvägledning?

Det finns ingen klar gräns mellan studievägledning och karriärvägledning, men rena utbildningsfrågor kan studievägledarna bäst.

Om dina frågor gäller kursinnehåll, tillgodoräknande av poäng, hur du kan kombinera kurser och liknande, då ska du vända dig till studievägledare.

Om du funderar på vad du ska bli, vad som kan öka dina chanser att få jobb, var du kan hitta jobb, då kan du behöva karriärvägledning - eller både studie- och karriärvägledning.

Ring, mejla, knacka på eller boka tid för samtal

Om du har enkla frågor kan du titta in på Arbetslivsforum under kontorstid . Om du vill ha ett längre samtal kontaktar du Arbetslivsforum och bokar en tid. Det säkraste sättet är ofta att mejla, både för att ställa frågor och för att boka tid.