lu.se

Nya rutiner för sen anmälan

Sista anmälningsdag till höstterminen 2015 är den 15 april. Därefter kommer anmälan att stängas.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan tidigast den 15 juli. Dessa utbildningar kommer då att vara märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Om dina meriter inte finns registrerade på antagning.se, är det viktigt att du skickar vidimerade kopior av alla handlingar som styrker din behörighet så snart som möjligt. Ladda upp handlingarna på antagning.se eller skicka dem till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Besked om antagning vid sen anmälan

Sena anmälningar kommer att behandlas under augusti månad. Du kan följa din anmälan på antagning.se. Där kan du se om du blivit antagen eller vilken reservplats du fått. Om du fått en reservplats så är det institutionen som kallar dig om där blir en plats ledig. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får ett besked.

En sen anmälan eller efteranmälan kommer inte att påverka en anmälan som du har gjort i tid. Du kan bli antagen till ytterligare 45 högskolepoäng. Rangordna sökalternativen på din efteranmälan i prioritetsordning.